A kiállítás bevezetője       A kiállított könyvek év szerinti sorrendben      A bemutatott könyvek szerzői

 

Haner György Jeremiás : Scriptures rerum Hungaricarum...

Haner György Jeremiás: Scriptores rerum Hungaricarum et Transilvanicarum, a G. Ieremia Haner [.] Viennae, typ. Ioann. Thom. Nob. De Trattnern [.] MDCCLXXVII [De scriptoribus rerum Hungaricarum et Transilvanicarum, scriptorisque eorundem antiquioribus, ordine chronologico digestis, adversaria Georgii Ieremiae Haneri [.] Viennae, typ. Ioan. Thomae Nob. de Trattnern [.], MDCCLXXIV. XXIV, 284, [25] p.; 8o
[Mariae. Theresiae. Augustae. Reginae. Apostolicae. Honoribus dicati a Ioanne Lázár. Transilvano dum idem sub Augustissimis auspiciis in collegio regio Theresiano Vaciensi. Propositiones ex universa philosophia publice propugnaret [.] anno MDCCLXXVII. [12], [18-19.], 87 p.; 8o]

Kötés: bőr.

Haner György Jeremiás történész, irodalomtörténész, erdélyi szász evangélikus szuperintendens volt. Mint sok korabeli tudósunk, ő is német egyetemeket látogatott. Jénában is járt, itt Martin Schmeizel-nél tanult. 1730-tól Medgyesen lett tanár, később lelkész, majd az utóbbi tisztségét vitte tovább Berethalmon is. Tudomány- és irodalomtörténeti tájékoztatót írt, történeti tárgyú kéziratai is ismertek.

Ismertebb művei: Das königliche Siebenbürgen (Erlangen, 1763); De scriptoribus rerum Hungaricarum et Transylvanicarum (Viennae, 1777).

Utóbbi, kiállításunkon bemutatott művének második kötetét Filtsch János adta ki Nagyszebenben, 1798-ban. Harmadik része, melynek tárgya a XVIII. század története, sajnos kéziratban maradt. Magyarország és Erdély történetének leírását találhatjuk meg a kötetekben, gazdag jegyzetanyaggal; Haner forrásai többek között Anonymus és Zsámboki János voltak.

A könyvtárunk tulajdonában lévő kötet sajátossága, hogy két címlapja is van, egy 1774-es és egy 1777-es. A könyv egyediségét fokozza, hogy egyben kolligátum is: azaz hozzá van kötve még egy mű, amely Lázár János kinyomtatott filozófiai téziseit tartalmazza. Ezeket Poór Kajetán elnöksége alatt a váci Tereziánumban védte meg nyilvánosan 1777 augusztusában. Sajnos a tézisek csonkán maradtak fenn, első 30 oldaluk hiányzik.