A kiállítás bevezetője       A kiállított könyvek év szerinti sorrendben      A bemutatott könyvek szerzői

 

Molnár János : A' fisikának eleji...

Molnár János: A' természetikröl, Nevvton tanitványinak nyomdoka szerént hat könyv. I. szakasz. - Posonyban, és Kassán, Landerer Mihály betüivel, 1777. [20], 223 p. ; 8o (Coll. 1.) - (Coll. 2.) Molnár János: A' természetikröl, Nevvton tanitványinak nyomdoka szerént hat könyv. II. szakasz. - Posonyban, és Kassán, Landerer Mihály betüivel, 1777. 172 p., 7 t.; 8o

Kötés: félbőr.
Poss.: Bibliothecae Debrecinensis Scholarum Piarum. (előzéklap r.)

Az első magyar nyelvű fizikakönyv szerzője, Molnár János a jezsuita tudós tanárok életútját járta be. Jelentősége főként az irodalomtörténetben és a magyar nyelv létjogosultságáért való küzdelemben a legnagyobb. Bemutatott fizikakönyvével a fizikai szaknyelv megteremtésére is törekedett.

A Bevezetésben olvassuk:

"Újság még ez a' nyelvünkön; 's azért ama' köz mondáshoz tartozandó: "Tsekély mindennek a Kezdése:" mert ki gyalúlhatná a Magyar szókat egy végben, egy toll-vonással az illy Böltseknek illy felséges rendü elme képihez? görögböl, deákból, szeretsen nyelvből szedett szózatihoz? Ki merné a szokatlan Olvasót azonnal a' Támeszis vizének méllyére vezetni, 's ott torkig usztatni? Ki magyarázná jóra, ha mind a' Tudákosság nehezével, mind a' Böltselkedés terhével le-tsapatnám egyszerre Olvasóim' fejeket, mellyeket? Vigyázván tehát erre-is, egyébre-is, nem meszszire tettem-ki a' tárgyat, 's azon vóltam: a' pállya-futás' könnyebbségéért: hogy nem nagy tudákos mesterség elegendö légyen ezen kezdeteknek, mellyekben meszsze menendö nagy haszon találtatik, értésére; söt, hogy az a' kevés se talállyon terhesnek látszani, a' mi oda a' számvetésen kívül hamarjában tartozandó, ki-tevém, (a) helyel közzel, azok kedvekért, kik e' múnkába készületlenül tekéntenek."

E könyv érdeme a szaknyelv megteremtésén túl a tudománynépszerűsítés, a tudományterjesztés. A mű hat könyvből, azaz fejezetből áll, melyek két szakaszra vannak osztva. Az elsőben az általános, míg a másodikban a partikuláris fizika kérdései kaptak helyet. A fejezetekben a kezdő tétel után elemzi az aktuális témát, kérdés-felelet formájában.

A bővebben kifejtendő kérdéseket jegyzetben közli, nem bontja meg velük a kérdések és feleletek összahangját. A magyar műszavak, kifejezések jelentős része Molnár alkotása. Álljon itt néhány közülük:

állat - anyag

apadt karika - ellipszis

egyközarányú - párhuzamos

függő egyenes esés - szabadesés

viszályos - fordított

 

A könyv felosztása a következő:

1. A' Mozdúlókról, 's Mozditókról (test és tulajdonságai, az erőkről (vonó, rugó erők), elmélkedések)

2. A' Földi Mozdúlásról ( egyenlő mozdulás, ütközetkori mozdulás, karika-csiga, gerendás kerék)

3. Az égi mozdúlásokról (az égi karikákról, állócsillagok, Napról, üstökös csillagok, Hold, tenger áradásáról)

4. a testnek közönségeseb egyéb tulajdonságairól (kiterjedés, osztatódhatásról, folyadékokkal kapcsolatos kérdések)

5. A' Földi négy eredetnek kettejiről, tudniillik: A' Vizröl, és Tüzröl.

6. A másik két elemről, a levegőről és a földről ír ebben a részben (szelek, hang, villám, gőz, eső, harmat; föld, kövek, ércek, tengerek, kutak.