A kiállítás bevezetője       A kiállított könyvek év szerinti sorrendben      A bemutatott könyvek szerzői

 

Tomka-Szászky János: Introductio in orbis...

Tomka Szászky János: Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam, in duos tomos divisa, quorum prior continet, cum praecognitis, Europam, porterior Asiam, Africam, et Americam. Plurimis in locis emendata, novisque aucta supplementis, opera ac studio Ioannis Severini. Editio altera. Posonii et Cassoviae, impensis Ioannis Michaelis Landerer, MDCCLXXVII., [46], 990, [186] p. ; 18 cm

Két kötet egybekötve.
Poss.: Fr. Nepomuceni Liegenhoffer 1844.

Tomka-Szászky János evangélikus lelkész, történész, földrajztudós. Haner Györgyhöz hasonlóan Jénában tanult; hazatérve Győrött lett pap és tanár, majd 1732-től Bél Mátyás mellett dolgozott a pozsonyi evangélikus gimnáziumban, ahol később rektor is lett. 1734-től Magyarország történetét is tanította, mellette önképzőkört szervezett. Elsőként írta meg hazánk történeti földrajzát Anonymus alapján.

Tudósként Bél Mátyás tanítványai közé tartozott. Tomka itt bemutatott könyvéhez mestere, Bél írt előszót. Ebben panaszkodik, hogy nálunk az emberek sokáig nem ismerték fel a földrajz tudományának jelentőségét; iskolákban a XVII. században még nem tanították, kivéve néhány jezsuita tanintézetet. Ennek ellenpontjaként utal arra, hogy az angolok, hollandok, németek, franciák mennyi hasznot szereztek a geográfiai ismeretekből, világlátásuk kitágult.

A XVIII. században lassan nálunk is egyre inkább elterjed a földrajz tanítása, részben olyan tankönyvek segítségével, mint Tomka-Szászky munkája.

Könyvtárunk az Introductio második kiadását őrzi, melyet Severini rendezett sajtó alá 1777-ben.