Tovább

Munkatársak - Kiss ÉvaKiss Éva

tudományos tanácsadó

Térbeli mobilitás kutatócsoport
Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1455
 kiss.eva csfk.mta.hu


Kutatási terület:
Iparföldrajz: az ipar területi folyamatai, térszerkezeti változások makro és mikro szinten, térformáló erők (külföldi tőkebefektetés, relokáció, ipari parkok, klaszterek); ipari nagyberuházások telephelyválasztási kérdései, összefüggések az ipar térszerkezete és a közlekedés között, gazdasági válság az iparban.

Városföldrajz: várossá válás, várossá nyilvánítás problematikája; nagyvárosi ipar és ipari területek szerkezeti és funkcionális átalakulása Budapest és néhány más főváros példáján, területhasználat.

Faluföldrajz : falusi ipar, falusi életkörülmények.

Tudományos fokozat :
DSc. MTA 2008
CSc. MTA 1992

Végzettség:
MSc. Biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1986

Oktatási tevékenység:
Egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos életben:

Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja, 2004-
Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke 1997-2004 között.
Magyar Földrajzi Társaság tagja, 1993-
Magyar Földrajzi Társaság Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Szakosztályának tagja, 1993-
MTA Köztestületi tag , 1994-
Széchenyi István Doktori Iskola és Doktori Tanács tagja, 2009-
IGU Magyar Nemzeti Bizottság tagja, 2009-
MTA X. Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság tagja, 2008-
MTA IX. Jövőkutatási Bizottság tagja, 2008-
MTA IX. Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság Nemzetközi Munkabizottság tagja, 2012
Association of American Geographers tagja, 2000-
Honourable member of Advisory Council, Institute for Regional Development Studies (India), 2004-
Regional Studies Association tagja, 2010-
A NYME Tudományos Tanács tagja, 2012
Az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője, 2013
Az IGU Commission on the Dynamics of Economic Spaces Steering Committee tagja, 2013

Díjak, kitüntetések :
1993 Szádeczky-Kardoss Elemér Díj
2000 Szob városáért Díj
2003 Pro geographia
2006 Akadémiai díj
2011 A NYME Kiváló Oktatója


Kiss Éva - válogatott publikációk


Könyvek

Kiss É. Az Európai Unió társadalomföldrajza. Tagok és tagjelöltek. Holnap Kiadó. Budapest, 2003. 282 p.

Kiss É. Az Európai Unió a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2005. 462 p.

Kiss É. Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest. 2010. 224 p.

Kiss É. (szerk.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest. 2013. 230 p.

Könyvfejezet

Kiss E. The evolution of industrial areas in Budapest after 1989. In: Stanilov, K. ed. The post-socialist city. Springer Publishers, Dordrecht. 2007. pp. 147-173.

Tudományos cikkek

Kiss E.:The Hungarian Reception and Impact of a Multinational Company on the Case of Suzuki in the Town Esztergom. Geographical Review of Japan. Vol.68. (Ser.B.) No.2., 1995. pp.198-208.

Kiss E.: A várossá nyilvánítás problematikája és a várossá válás jelentősége az önkormányzatok szemszögéből. Földrajzi Értesítő. XLVII. 1998. 3. pp. 456-482.

Kiss E.: Recent organizational changes in Hungarian industry and their effects. Eastern European Economics. Vol.37. 1999.3. pp.34-58.

Kiss E.: Rural restructuring in Hungary in the period of socio-economic transition. GeoJournal. 2000. vol. 51. 3. pp. 221-233. (pdf 6,75 Mb)

Kiss E.: A magyar ipar térszerkezeti változásai. Földrajzi Értesítő. 2002. 3-4. pp.347-365. (pdf 6,3 Mb)

Kiss E.: Restructuring in the industrial areas of Budapest in the period of transition. Urban Studies. Vol. 39. 2002. 1. pp.69-85. (pdf 6,4 Mb)

Kiss, E.: Industrial parks in Hungary: their furthering and role in regional economic development. Regional Symbiosis. 2003. Vol.11. pp. 47-65.

Kiss E.: Spatial impacts of post-socialist industrial transformation in the major Hungarian cities. European Urban and Regional Studies 11. 2004. 1. pp. 81-87. (pdf 2,4 Mb)

Kiss, E.: Foreign Direct Investment in Hungary. Industry and its spatial effects. Eastern European Economics. 2007. Vol. 45. 1. pp 6-29. (pdf 5,9 Mb)

Kiss, E.: The impacts of relocation on the spatial pattern to Hungarian industry. Geographia Polonica. 2007. Vol. 80. No.1.pp. 43-63. (pdf 6,6 Mb)

Kiss EÉ.: A válság területi konzekvenciái az iparban. TERÜLETI STATISZTIKA 14:(2) pp. 161-180. (2011)

Kiss E.: The impacts of the economic crisis on the spatial organization of Hungarian industry. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 19:(1) pp. 62-76. (2012)Kiss Éva - projektek


OTKA

Az ipar szervezeti és strukturális átalakulásának földrajzi térkapcsolatai a Központi Régióban (1995-1998) Azonosítási szám: F016238

Ipari parkok Magyarországon (1999-2002) Azonosítási szám:T029456

A modern magyar ipar térszerkezeti összefüggései (2004-2007). Azonosítási szám: T 046014

Spatial structural impacts of industrial investments and their transport connections (2008-2012) Azonosítási szám: T0 75906.

Egyéb, (részben ösztöndíjak keretében végzett) kutatások

A Közép-Tiszavidék elmaradott térségének társadalomföldrajzi vizsgálata. MTA-Soros ösztöndíj 1991-ben.

A falusi ipar átalakulásának térszerkezeti konzekvenciái a Budapesti agglomeráció példáján. MTA-SASAKAWA ösztöndíj 1992-1993-ban.

A globalizálódó ipar lokális térkapcsolatai a hazai nagyvárosokban. MTA-Bolyai Kutatási ösztöndíj 1999-2001-ben.

A gazdasági válság hatása az iparra, 2008-

Nemzetközi együttműködés

Rural survival strategies in transitional countries. University of Joensuu. Karelian Institute. (1998-2000)

Önkormányzati megbízás

Szob várossá nyilvánítási pályázati anyagának elkészítése (1999-2000).

Szob és kistérsége Gyümölcsvásárhoz kapcsolódó turisztikai és térségfejlesztési kutatások (2011)

Kormányzati támogatású projekt

A támogatások szerepe a regionális gazdaságépítésben (2001-2002) Megbízó: Gazdasági Minisztérium.

MTA támogatású projekt

A gazdasági fejlettség szintje és térbeli eltérései Délkelet-Európában. Délkelet-Európa ipara 1989 elott és 1989 után. (2004 )