Tovább

Staff members - Éva KissÉva Kiss

scientific advisor

Spatial Mobility Research Group
Metropolitan and Urbanisation Research Group


 + (36 1) 309 2600 /1455 ext.
 kiss.eva csfk.mta.hu


Research fields:
Industry geography, urban and rural geography

Research themes:
Spatial processes of Hungarian industry after 1989, spatial structural changes on regional and local levels, economic crisis in industry, foreign direct investment, relocation, industrial estates, urbanisation and structural and functional transformation of industrial areas of large cities on the case of Budapest, Warsaw, Helsinki and Tokyo, location choice of industrial establishments, relationship between spatial pattern of industry and transport rural industry and rural living conditions.

Scientific degree:
DSc. 2008
CSc. 1992

Qualification:
MSc. Geography and Biology, University of Kossuth Lajos, Debrecen 1986

Membership and functions in Hungarian and in international scientific organisations, societies:
Member of the Board Committee of Hungarian Geographical Association since 2004
Honourable member of Advisory Council of Institute for Regional Development Studies in Kanpur (India) since 2004
Member of Association of American Geographers since 2000
Member of Hungarian Geographical Association since 1993
Member of Public Body of Hungarian Academy of Sciences since 1994
Chair of Auditing Commission of Hungarian Geographical Association between 1997-2004
Member of the X. Social Geographical Committee of HAS since 2008
Member of the IX. Research Committee of Future of HAS since 2008
Member of the Hungarian National Committee of IGU since 2009
Member of Regional Studies Association since 2010
Member of the Internatioal Workteam of HAS IX. Committee of Statistics and Future, 2012
Member of Scientific Council Of West Hungarian University, 2012
Member of Steering Comittee of IGU Commission on the Dynamics of Economic Spaces, 2013
Representative of Public Body of Hungarian Academy of Sciences, 2013

Awards:
Szádeczky-Kardoss Elemér, 1993
For the town Szob, 2000
Pro geographia, 2003
Academic award 2006
Excellent lecturer of West Hungarian University, 2011

Participation in higher education:
professor, West-Hungarian University, Faculty of Economics, Sopron,


Éva Kiss - selected publications


Books

Kiss, É. Az Európai Unió társadalomföldrajza (Human Geography of European Union). Tagok és tagjelöltek. Holnap Kiadó. Budapest, 2003. 282p.

Kiss, É. Az Európai Unió a XXI. század elején (European Union at the beginning of the XXI. c.). Akadémiai Kiadó. Budapest, 2005. 462p.

Kiss É. Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. (Spatial restructuring in the Hungarian industry after 1989) Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 2010. 224p.

Kiss É. (ed.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest. 2013. 230 p.

Book chapters

Kiss, E. The evolution of industrial areas in Budapest after 1989. In: Stanilov, K. ed. The post-socialist city. Springer Publishers, Dordrecht. 2007. pp. 147-173.

Papers

Kiss E.:The Hungarian Reception and Impact of a Multinational Company on the Case of Suzuki in the Town Esztergom. Geographical Review of Japan. Vol.68. (Ser.B.) No.2., 1995. pp.198-208.

Kiss E.: A várossá nyilvánítás problematikája és a várossá válás jelentősége az önkormányzatok szemszögéből. Földrajzi Értesítő. XLVII.. 1998. 3. pp. 456-482.

Kiss E.: Recent organizational changes in Hungarian industry and their effects. Eastern European Economics. Vol.37. 1999.3.pp.34-58.

Kiss E.: Rural restructuring in Hungary in the period of socio-economic transition. GeoJournal. 2000. vol. 51. 3. pp. 221-233. (pdf 6,75 Mb)

Kiss E.: A magyar ipar térszerkezeti változásai. Földrajzi Értesítő. 2002. 3-4. pp.347-365. (pdf 6,3 Mb)

Kiss E.: Restructuring in the industrial areas of Budapest in the period of transition. Urban Studies. Vol. 39. 2002. 1. pp.69-85. (pdf 6,4 Mb)

Kiss, E.: Industrial parks in Hungary: their furthering and role in regional economic development. Regional Symbiosis. 2003. Vol.11. pp. 47-65.

Kiss E.: Spatial impacts of post-socialist industrial transformation in the major Hungarian cities. European Urban and Regional Studies 11. 2004. 1. pp. 81-87. (pdf 2,4 Mb)

Kiss, E.: Foreign Direct Investment in Hungary. Industry and its spatial effects. Eastern European Economics. 2007. Vol. 45. 1. pp 6-29. (pdf 5,9 Mb)

Kiss, E.: The impacts of relocation on the spatial pattern to Hungarian industry. Geographia Polonica. 2007. Vol. 80. No.1.pp. 43-63. (pdf 6,6 Mb)

Kiss EÉ.: A válság területi konzekvenciái az iparban. TERÜLETI STATISZTIKA 14:(2) pp. 161-180. (2011)

Kiss E.: The impacts of the economic crisis on the spatial organization of Hungarian industry. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 19:(1) pp. 62-76. (2012)Éva Kiss - projects


OTKA (National scientific research program) projects

Az ipar szervezeti és strukturális átalakulásának földrajzi térkapcsolatai a Központi Régióban - Geographical spatial connections of organisational and structural transformation of industry in Central Region (1995-1998) Nr: F016238

Ipari parkok Magyarországon - Industrial estates (parks) in Hungary (1999-2002) Nr:T029456

A modern magyar ipar térszerkezeti összefüggései - Spatial structural connections of modern Hungarian industry (2004-2007). Nr: T046014

Spatial structural impacts of industrial investments and their transport connections (2008-2012) Nr: T075906.

Other researches (carried out partly by scholarships)

A Közép-Tiszavidék elmaradott térségének társadalomföldrajzi vizsgálata. MTA-Soros ösztöndíj 1991-ben. (Social geographical analysis of underdeveloped region of Middle Tisza. MTA-Soros Scholarship in 1991)

A falusi ipar átalakulásának térszerkezeti konzekvenciái a Budapesti agglomeráció példáján. MTA-SASAKAWA ösztöndíj 1992-1993-ban. (Spatial structural consequences of the transformation of rural industry on the case of Budapest agglomeration. MTA-SASAKAWA Scholarship between 1992-1993)

A globalizálódó ipar lokális térkapcsolatai a hazai nagyvárosokban. MTA-Bolyai Kutatási ösztöndíj 1999-2001-ben. (Local spatial connections of globalising industry in the Hungarian large towns. HAS-Bolyai Research Scholarship between 1999-2001)

Impacts of Economic Crisis, 2008

International cooperation

Rural survival strategies in transitional countries. University of Joensuu. Karelian Institute. (1998-2000)

Project supported by local authority

Szob várossá nyilvánítási pályázati anyagának elkészítése - Submitting the application of the settlement Szob to become a town (1999-2000).

Development of Szob and its surrounding project, (2011)

Projects supported by the Ministry of Economics

A támogatások szerepe a regionális gazdaságépítésben - The role of supports in the regional economic development (2001-2002)

Project supported by the Hungarian Academy of Sciences

A gazdasági fejlettség szintje és térbeli eltérései Délkelet-Európában. Délkelet-Európa ipara 1989 előtt és 1989 után. - The level of economic development and its regional differences in Southeastern Europe. The industry of Sourtheastern Europe. (2004 )