Tovább

Munkatársak - Schweitzer FerencSchweitzer Ferenc

professor emeritus


 + (36 1) 309 2600 /1482
 schweitzer.ferenc csfk.org


Kutatási terület:
geomorfológia, környezetkutatás, geokronológia, neotektonika, késői kainozoikum éghajlatváltozásainak következményei, árvizek, belvizek kialakulása és az ellenük való védekezé, a jégkorszakok kialakulásának lehetőségei a későkainozoikumban, Magyarország hulla- dékelhelyezésének problémái és megoldásuk lehetőségei és részvétel a Vásárhelyi terv kidolgozásában, a víz és az élet lehetősége a Marson

Tudományos fokozat :
a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, 1994
egyetemi tanár 1996
dr. habil. Pécsi Egyetem 1996
DSc. MTA 1993
CSc. MTA 1984
dr. univ. ELTE 1982

Végzettség:
JGYTF TTK, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1966. geográfus, tanár

Tudományos címek:
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagja, 2001-
A Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja, 2001-

Tudományos tevékenység és nemzetközi kapcsolatok:
Földrajzi Értesítő (MTA)
Nemzetközi Negyedkorkutató Társaság elnöke, 1995-2002
Kárpát-Balkán Geomorfológiai Bizottság, tag és titkár, 1989-2005
a Hidrológiai Társaság, a Karszt- és Barlangkutató Társulat és a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja, a Hidrológiai Tudományos Társulat és a Földrajzi Tudományos Bizottság tagja

Oktatói tevékenység:
a mérnökgeomorfológia, Magyarország természeti földrajza,
geokronológia vizsgálatára terjed ki, oktatási tevékenység 1990-től a Pécsi Egyetemen

Kitüntetések:
Prinz Gyula díj (2004)
Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj (2003)
Lóczy Lajos Érem (1995)
Munka Érdemrend ezüst fokozata (1987)


Schweitzer Ferenc - válogatott publikációk


Schweitzer F. (2004) On the possibility of cyclic recurrence of ice ages during the Neogene. Földrajzi Értesítő 53: (1-2) 5-11 (2004)

Schweitzer F. (2005): A Közép-Tisza mente geomorfológiai adottságainak és a hullámterek feliszapolódásának vizsgálata mintaterületeken. In: Földrajzi Értesítő 54/ 1-2. pp. 29-59.

Schweitzer F. (2005) Current situation of waste management in Hungary. In: Láng I (szerk.) Environmental science and technology in Hungary. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2005. pp. 90-100.

Schweitzer F. (2008): Környezetvédelem, éghajlat, etnikum: a kisebbségi politizálás jövőjéről : hozzászólások a határon túli magyar pártok elnökeinek találkozóján. In: Ezredforduló 2008/2. pp. 25. (2008)

Schweitzer F. (2008) Ventifacts on Mars. In: Kertész Á., Kovács Z. (szerk.) Dimensions and trends in Hungarian geography: Dedicated to the 31st International Geographical Congress, Tunis, 12-15 August 2008. Budapest: Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, 2008. pp. 9-18. (Studies in Geography in Hungary; 33.)

Scheuer Gy. - Schweitzer F. (1988) A Gerecse- és a Budai-hegység édesvízi mészkőösszletei. Budapest: Akadémiai K., 1988. 129 p. (Földrajzi tanulmányok ; 20.)

Schweitzer F. - Szöőr Gy. (1997) Geomorphological and stratigraphical significance of Pliocene red clay in Hungary. In: Bremer H., Lóczy D. (szerk.): Geomorphology and changing environments in Central Europe: International Association of Geomorphologists, European Regional Geomorphological Conference, Hungary, April 1996. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 1997. pp. 95-105. (Zeitschrift für Geomorphologie : Supplementband ; 110.)

Schweitzer F . (1997): On late Miocene - early Pliocene desert climate in the Carpathian Basin . In: Bremer H., Lócz y D. (szerk.): Geomorphology and changing environments in Central Europe: International Association of Geomorphologists, European Regional Geomorphological Conference, Hungary, April 1996. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 1997. pp. 37-43. (Zeitschrift für Geomorphologie : Supplementband ; 110.)

Schweitzer F. (2000) Geomorphic evolution in the Carpathian Basin during the late Cenozoic and the Pliocene epoch. In: Kertész Á, Schweitzer F (szerk.): Physico-geographical research in Hungary. Budapest: Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, 2000. pp. 9-27. (Studies in Geography in Hungary ; 31.)

Schweitzer F . (2003) Geochronological overview. In: Bognár András - Schweitzer Ferenc - SzöŐr Gyula (szerk.) (2003) Susak: Environmental reconstruction of a loess island in the Adriatic. Budapest : Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, 2003. pp. 13-30. (Theory - Methods - Practice ; 60.)Schweitzer Ferenc - projektek


Globális klímaváltozások és környezet fejlődések rekonstrukciói a mediterrán térségi és a Kárpát-medencebeli lösztípusszelvények korrelatív elemzése alapján (1997 - 1998)

A Kárpát-medence déli (Dél-Magyarország, Bácska, Horvátország) és az ÉNY-Mediterrán térség löszeinek vizsgálata és kapcsolatuk az Emilian (tengeri) -pencki (alpi) pleisztocén kronológiával (2002 - 2005)

Negyedidőszaki szárazföldi- és mélytengeri üledékek korrelációja Duna-menti löszök komplex sztratigráfiai vizsgálata alapján (2006 - 2011)