Tovább

Staff members - Ferenc SchweitzerFerenc Schweitzer

research professor emeritus


 + (36 1) 309 2600 /1482 ext.
 schweitzer.ferenc csfk.org


Research topics:
geomorfológia, környezetkutatás, geokronológia, neotektonika, késői kainozoikum éghajlatváltozásainak következményei, árvizek, belvizek kialakulása és az ellenük való védekezé, a jégkorszakok kialakulásának lehetőségei a későkainozoikumban, Magyarország hulla- dékelhelyezésének problémái és megoldásuk lehetőségei és részvétel a Vásárhelyi terv kidolgozásában, a víz és az élet lehetősége a Marson.

Scientific degree:
a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, 1994
egyetemi tanár 1996
dr. habil. Pécsi Egyetem 1996
DSc. MTA 1993
CSc. MTA 1984
dr. univ. ELTE 1982

Qualification:
JGYTF TTK, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1966. geográfus, tanár

Membership and functions in Hungarian and in international scientific organisations, societies:
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagja, 2001-
A Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja, 2001-
Földrajzi Értesítő (MTA)
Nemzetközi Negyedkorkutató Társaság elnöke, 1995-2002
Kárpát-Balkán Geomorfológiai Bizottság, tag és titkár, 1989-2005
a Hidrológiai Társaság, a Karszt- és Barlangkutató Társulat és a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja, a Hidrológiai Tudományos Társulat és a Földrajzi Tudományos Bizottság tagja

Participation in higher education::
a mérnökgeomorfológia, Magyarország természeti földrajza,
geokronológia vizsgálatára terjed ki, oktatási tevékenység 1990-től a Pécsi Egyetemen

Awards:
Prinz Gyula díj (2004)
Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj (2003)
Lóczy Lajos Érem (1995)
Munka Érdemrend ezüst fokozata (1987)


Ferenc Schweitzer - selected publications


Schweitzer F. (2004) On the possibility of cyclic recurrence of ice ages during the Neogene. Földrajzi Értesítő 53: (1-2) 5-11 (2004)

Schweitzer F. (2005): A Közép-Tisza mente geomorfológiai adottságainak és a hullámterek feliszapolódásának vizsgálata mintaterületeken. In: Földrajzi Értesítő 54/ 1-2. pp. 29-59.

Schweitzer F. (2005) Current situation of waste management in Hungary. In: Láng I (szerk.) Environmental science and technology in Hungary. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2005. pp. 90-100.

Schweitzer F. (2008): Környezetvédelem, éghajlat, etnikum: a kisebbségi politizálás jövőjéről : hozzászólások a határon túli magyar pártok elnökeinek találkozóján. In: Ezredforduló 2008/2. pp. 25. (2008)

Schweitzer F. (2008) Ventifacts on Mars. In: Kertész Á., Kovács Z. (szerk.) Dimensions and trends in Hungarian geography: Dedicated to the 31st International Geographical Congress, Tunis, 12-15 August 2008. Budapest: Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, 2008. pp. 9-18. (Studies in Geography in Hungary; 33.)

Scheuer Gy. - Schweitzer F. (1988) A Gerecse- és a Budai-hegység édesvízi mészkőösszletei. Budapest: Akadémiai K., 1988. 129 p. (Földrajzi tanulmányok ; 20.)

Schweitzer F. - Szöőr Gy. (1997) Geomorphological and stratigraphical significance of Pliocene red clay in Hungary. In: Bremer H., Lóczy D. (szerk.): Geomorphology and changing environments in Central Europe: International Association of Geomorphologists, European Regional Geomorphological Conference, Hungary, April 1996. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 1997. pp. 95-105. (Zeitschrift für Geomorphologie : Supplementband ; 110.)

Schweitzer F . (1997): On late Miocene - early Pliocene desert climate in the Carpathian Basin . In: Bremer H., Lócz y D. (szerk.): Geomorphology and changing environments in Central Europe: International Association of Geomorphologists, European Regional Geomorphological Conference, Hungary, April 1996. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 1997. pp. 37-43. (Zeitschrift für Geomorphologie : Supplementband ; 110.)

Schweitzer F. (2000) Geomorphic evolution in the Carpathian Basin during the late Cenozoic and the Pliocene epoch. In: Kertész Á, Schweitzer F (szerk.): Physico-geographical research in Hungary. Budapest: Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, 2000. pp. 9-27. (Studies in Geography in Hungary ; 31.)

Schweitzer F . (2003) Geochronological overview. In: Bognár András - Schweitzer Ferenc - SzöŐr Gyula (szerk.) (2003) Susak: Environmental reconstruction of a loess island in the Adriatic. Budapest : Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, 2003. pp. 13-30. (Theory - Methods - Practice ; 60.)Ferenc Schweitzer - projects


Investigations into loess sequences in the southern part of the Carpathian Basin (Southern Hungary, Bachka, Croatia) and in the northeast Mediterranean and their relationship with the Emilian (marine) and Penckian (alpine) pleistocene chronology (2002-2005)

Correlation of terrestrial and deep-sea Quaternary deposits on the basis of complex stratigraphic investigation into loesses along the Danube (2006-2011)