Főbb projektek

Az Intézetben - az elmúlt években és jelenleg - futó főbb projektek


A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések (2016- )

Magyarország Nemzeti Atlasza (2013- )

Az EGT-t (Európai Gazdasági Térséget) érintő nemzetközi migráció térbeli sajátosságai
http://mta.hu/data/cikkek/106/1060/cikk-106072/kk_tanulmany.pdf
http://mta.hu/data/cikkek/106/1060/cikk-106072/_europabairanyulo.pdf


Multidisciplinary Research of fluvial terrace systems in Slovak-Hungarian border Region (2014)
http://fts.mtafki.hu/

Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) and the Visegrad Countries (EASTMIG), http://www.eastmig.mtafki.hu

Housing Estates After Socialism (HEAS) 2012, http://www.heas.mtafki.hu

Integrating (trans)national migrants in transition states (TRANSMIG). (2010-2012) http://www.transmig.unibe.ch

Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében. (OTKA) 2009-2012.

Ethnic geography and cartography of the countries in the Carpatho-Pannonian area. (OTKA) 2009-2011.

Spatial structural impacts of industrial investments and their transport connections. (OTKA) 2008-2012.

Hungary in Maps (MTA) 2008-2009.

Searching for neighbours: dynamics of physical and mental borders in the New Europe " (FP 6. SEFONE) 2007-2011. http://www.sefone.soton.ac.uk

Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: az egészségorientált mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti problematikájának földrajztudományi szintézise. (OTKA) 2007-2010.

Accommodating Creative Knowledge: competitiveness of European metropolitan regions within the enlarged Union (FP 6. ACRE ) 2006-2010.

BORASSUS The Environmental and Socio-economic Contribution of Palm Geotextiles to Sustainable Development and Soil Conservation. (EU FP6 INCO) 2005-2008. http://www.borassus-project.net/

SOWAP - Soil and Surface Water Protection Using Conservation Tillage in Nortern and Central Europe (EU LIFE-Syngenta) 2003-2006. http://www.sowap.org

A lineáris erózió domborzatformáló és környezetalakító szerepe Magyarországon (FM) 2003-2005.

Az árkos erózió és a környezeti tényezok közötti kapcsolat összehasonlító vizsgálata Magyarországon és Dél-Afrikában és az ellene való védekezés (TÉT) 2003-2005.

A globális klímaváltozás természetföldrajzi hatásai. Az aridifikáció vizsgálata a Duna-Tisza közén (KAC) 2003-2004.

Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében (OTKA) 2002-2005.

A városrehabilitáció és a bérlakásprogramok hatása a lakásmobilitásra és a társadalom mozgásfolyamataira (OTKA) 2002-2004.

Kiskunsági mintaterület növényzetének és talajviszonyainak változása fokozódó szárazság hatására (OTKA) 2000 - 2003.

Természetföldrajzi folyamatok modellezése kisvízgyűjtőkön (a MEDRUSH modell alkalmazása) (OTKA) 2000 - 2003.