A projekt célja a Kárpátalján otthon maradt közösségek életkörülményeinek filmes eszközökkel történő feltárása, rögzítése és minél szélesebb közönséghez való eljuttatása. Az utóbbi években a magyarországi hírdásokban is olvashattunk-hallhattunk a hazájukat időszakosan elhagyó ukrajnai vendégmunkásokról. Köztük tízezerszámra kárpátaljai magyarokról. Ugyanakkor mindezidáig elenyésző figyelem irányult a migráció hátországára, vagyis annak feltárására, hogy kik alkotják az otthon maradt közösséget, hogyan érinti a rekord méretű migráció a családokat, a települési közösségeket? Hogyan szervezik meg a helyben maradtak a családtagok a gyermekek, az idősek, a falu ügyes-bajos dolgainak továbbvitelét? Holott elsődleges fontosság lenne feltárni, hogy az aktív korú népesség tartós, és most már évek óta normává vált távolléte hogyan hat a gyermekeikre, milyen terhet ró az idősekre? A férfi munkaerő hiányában hogyan oldható meg a nehéz fizikai munkát igénylő munkák elvégzése? És mindezen körülmények mellett hogyan tarthatók össze a családok és a közösségek? Kik segítik a családokat és mivel, hogyan? Milyen kezdeményezések segíthetik a hétköznapi életben és hosszabb távon a közösség megmaradását?

  • Támogató: Magyar Művészeti Akadémia
  • Gyártó: Civil Művek Egyesület
  • Rendező: Erőss Ágnes, Takács Mária
  • Gyártásvezető: Timár Magdi  A projektből elkészült egy 36 perces dokumentumfilm, amelynek címe Nem kellett már Lenin. Ez a szórvány magyar közösségek a rendszerváltás előtti és utáni életébe enged bepillantás. Gyertyánligeten 1774 óta működött egy vasgyár, amely 1991-ig biztos megélhetést és kiszámítható életpályát jelentett 1500 helyi és környékbeli lakosnak. A gyár bezárásával elindult a helyi népesség tömeges külföldi munkavállalása. Mindez komoly kihívást jelent az ott élő mintegy 300 fős magyar közösség megmaradása szempontjából. A dokumentumfilm megosztott fődíjat kapott a VII. Kós Károly Népismereti filmszemlén.

  Készítettünk egy 5 perces rövidfilmet Születtünk mint magyarok címmel, amely azt mutatja meg, hogy a gyertyánligeti szórvány magyar közössége a rendszerváltás után hogyan hozta létre, miként teremtette újjá és intézményesítette a magyar nyelvhasználat színtereit. A rövidfilmmel külön díjat nyertünk a IV. Magyar Kulturális Filmek fesztiválján

  • Támogató: Magyar Művészeti Akadémia (projektszám: 0139-MMA-19-P)
  • Gyártó: Civil Művek Egyesület
  • Rendező: Erőss Ágnes, Takács Mária
  • Gyártásvezető: Timár Magdi

  A SUMMA 2017 kutatás fő célja a kárpátaljai magyar közösség számának, települési megoszlásának, egyes fontosabb demográfiai jellemzőinek, valamint külföldi munka- és tanulási célú migrációjának a felmérése volt. A reprezentatív kutatás Kárpátalja 111 magyarlakta településén 312 mintavételi ponton zajlott. A felmérésbe közel 22 ezer magyar nemzetiségű lakos, a magyarok 2001-es létszámának hetede került be. A kérdezőbiztosok az adott mintavételi pont összes háztartásában rákérdeztek a háztartás minden lakosának nemére, korára, nemzetiségére, anyanyelvére, felekezetére, legmagasabb iskolai végzettségére, fő foglalkozására, az 1 hónapot meghaladó külföldi tartózkodás hosszára és helyére, valamint a legutóbbi népszámlálás időpontjában az életvitelszerű tartózkodási helyére.