Az Ukrajnában 2014 óta lejátszódott geopolitikai események alapvető gazdasági és társadalmi változásokat indukáltak az ország egészében és ezen belül Kárpátalján is. A kutatás fő célja az újonnan kibontakozó migrációs folyamatok és a geopolitikai események kapcsolatának feltárása és európai kontextusban való értelmezése. A kutatás az Ukrán Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetével közösen zajlik, amelyen belül az alábbi négy témacsoportot vizsgáljuk:

A felgyorsult geopolitikai változások, a növekvő migráció és a fegyveres konfliktus illetve az európai gazdasági krízishelyzet közepette fontossá vált, hogy a hosszabb távú folyamatok elemzése mellett az aktuális folyamatok földrajzi-geopolitikai-etnikai hátteréről naprakész kutatásokkal, elemzésekkel tudjuk támogatni nemcsak a politikai döntéshozatalt, de a szélesebb társadalmat is releváns információkkal lássuk el. A kutatás négy témacsoportja:

  •    a) Új külső és belső migrációs tendenciák a két országban és a két ország között
  •    b) Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság helyzete az ukrán-magyar relációban
  •    c) Ukrajna és Magyarország viszonya az új geopolitikai, gazdasági relációban
  •    d) Határon átnyúló kapcsolatok, határon átnyúló gazdasági együttműködés
A nemzetközi kutatás keretében vizsgáltuk az Euromajdant követő társadalmi-gazdasági változásokat Kárpátalján. A projekt keretében közel harminc félig-strukturált interjút készítettünk kárpátaljai helyi politikusokkal, tisztviselőkkel, gazdasági szereplőkkel és közigazgatási illetékesekkel. Ezen interjúk irányították figyelmünket Magyarország aktív nemzetpolitikai tevékenységére Kárpátalja szerte. Eredményeinket több nemzetközi konferencián ismertettük és több angol nyelvű folyóiratban publikáltuk.