Válogatott publikációk

Intézetünk Kárpátalja-kutatással kapcsolatos válogatott publikációi

Szerző(k) Cím, kiadási adatok Megjelenés éve
Kovály K. Pillanatfelvétel a kárpátaljai magyarságról a társadalomföldrajzi kutatások tükrében. In: Fazekas, A, Kosztur, A (szerk.) Terítéken a tudomány: társadalomtudományt mindenkinek! Beregszász, Momentum Doctorandus, pp. 35-55.
2022
Erőss Á. - Kovály K. - Tátrai P. Ethnic categorization practices and boundary (re)making in a multiethnic borderland of Ukraine. Border and Regional Studies, 9(4), 173–198.
2021
Kovály K. The Role of Ethnic Social Capital in the Operation of Entrepreneurs in Transcarpathia, Ukraine. Border and Regional Studies, 9(3), 129–156.
2021
Erőss Á. Landscape in transition in the shadow of 2022 Russia’s invasion in Ukraine – notes from Hungary. Border and Regional Studies, 10(1), 71–86.
2022
Kocsis K. Az etnikai térszerkezet átalakulása Kárpátalja mai területén az elmúlt fél évezredben. In: Boros, L (szerk.) Kárpátalja : A Nyírségi Földrajzi Napok előadásai. Nyíregyháza, Magyarország : Bessenyei György Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék, pp. 75-83.
1999
Kocsis K. Kárpátalja mai területének etnikai térképe = Ethnic Map of Present Territory of Transcarpathia (Subcarpathia) 1941, 1999 (1:266.000). MTA FKI - MTA KKI, Budapest
2001
Karácsonyi D. A társadalmi tagoltság és a régiók eredete, arculata Ukrajnában. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ 55:3-4 pp. 375-391.
2006
Karácsonyi D. Ukrajna régióinak települési arculata és a településfejlődés eltérő vonásai. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 55:1-2 pp. 21-38.
2007
Dövényi Z. - Karácsonyi D. A munkanélküliség és a jövedelmek területi különbségei Ukrajnában. TÉR ÉS TÁRSADALOM 22:4 pp. 159-188.
2008
Kocsis K. - Rudenko, L. - Schweitzer F. (szerk.) Ukraine in Maps. Budapest, Magyarország, Kiev, Ukrajna : Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, National Academy of Sciences of Ukraine , 147 p.
2008
Karácsonyi D. Ein Versuch der Typologie der ländlichen Räume in der Ukrainen. EUROPA REGIONAL 17:1 pp. 34-50.
2009
Karácsonyi, D. - Kincses, Á. Az elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 134:1 pp. 31-43.
2010
Karácsonyi, D. - Kincses, Á. Ukrán állampolgárok Magyarországon: nemzeti összetartozás és gazdasági kényszer. TERÜLETI STATISZTIKA 13:3 pp. 334-349.
2010
Karácsonyi D. A város-vidék "szakadék" dimenziói Ukrajnában. KISEBBSÉGKUTATÁS 19:3 pp. 409-427.
2010
Karácsonyi D. Ukrajna vidékföldrajza. Budapest, Magyarország : Trefort Kiadó (2010) , 209 p.
2010
Erőss, Á. - Karácsonyi D. (szerk.) Geography in Visegrad and neighbour countries: regional socio-economic processes in Central and Eastern Europe - 20 years in transition and 2 years in global economic crisis. Budapest, Magyarország : Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 169 p.
2011
Karácsonyi D. - Kocsis K. - Kovály K. - Molnár J. - Póti L. East-West dichotomy and political conflict in Ukraine - Was Huntington right?. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 63:2 pp. 99-134.
2014
Karácsonyi D. - Mezentsev, K. - Pidgrushnyi, G. - Dövényi Z. From global economic crisis to armed crisis: changing regional inequalities in Ukraine. REGIONAL STATISTICS 4:2 pp. 18-39.
2014
Erőss Á. - Kovály K. - Tátrai P. Effects of the Ukrainian crisis in Transcarpathia: the Hungarian perspective. Warsaw : Centre of Migration Research, 30 p.
2016
Kovály K. - Čermáková, D. The role of social capital in economic life of the Ukrainian entrepreneurs in Czechia. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE GEOGRAPHICA 51:2 pp. 135-144.
2016
Tátrai P. - Erőss Á. - Kovály K. Migráció és versengő nemzetpolitikák Kárpátalján az Euromajdan után. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 24:3 pp. 82-110.
2016
Kovály K. - Erőss Á. - Tátrai P. „Hát megpróbálunk küzdeni”: átalakuló boldogulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után. TÉR ÉS TÁRSADALOM 31:2 pp. 3-22.
2017
Tátrai P - Erőss Á - Kovály K. Kin-state politics stirred by a geopolitical conflict: Hungary's growing activity in post-Euromaidan Transcarpathia, Ukraine. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 66:3 pp. 203-218.
2017
Erőss Á - Kovály K. A szimbolikus tér átalakulása az Euromajdan után: Kijev és Kárpátalja összehasonlítása. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 7:1 pp. 142-164.
2018
Karácsonyi D. Felosztás vagy felemelkedés? Ukrajna, Európa „nagy tortája”. TÉR ÉS TÁRSADALOM 32:4 pp. 54-83.
2018
Kovály K. Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a kárpátaljai magyar vállalkozások működésében a Beregszászi járás példáján. KISEBBSÉGI SZEMLE 6:2 pp. 87-111.
2021
Kovály K. Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a csehországi ukrán vállalkozók befektetési tevékenységében és vállalkozásaik térszerveződésében. In: Fazekas, Andrea; Kosztur, András; Turányi, Tatjána (szerk.) Kutatás a Föld körül : Kárpátaljai fiatal magyar kutatók a nagyvilágban. Beregszász, Ukrajna : Momentum Doctorandus (2020) pp. 139-165.
2020
Kovály K. Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a vállalkozások térszerveződésében kelet-közép-európai befektetések példáján. PhD értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola.
2019
Kovály K. „A mai világban minden a kapcsolatokon, az ismeretségen múlik” : Külföldi befektetők telephelyválasztási döntéseinek jellemzői Kárpátalján az informális etnikai kapcsolatok tükrében. TÉR ÉS TÁRSADALOM 32:1 pp. 77-96.
2018
Kovály K. Kényszer szülte kárpátaljai vállalkozó családok. In: Czaller L. - Csite A - Geambaşu R. (szerk.): Húzóerők. Jelentés a külhoni magyar családi vállalkozások helyzetéről 2017. Bp., Hétfa Kutatóintézet, Nemzetpolitikai Kutatóintézet. pp. 97-106.
2017
Tátrai P. - Molnár J. - Molnár D. I. - Kovály K. - Erőss Á. - Ferenc V. - Rákóczi K. A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 7:1 pp. 5-29.
2018
Tátrai P - Molnár J - Kovály K - Erőss Á. A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. KISEBBSÉGI SZEMLE 3:3 pp. 7-31.
2018
Tátrai P. ; Molnár J. ; Kovály K. ; Erőss Á. Changes in the number of Hungarians in Transcarpathia Based on the survey ‘SUMMA 2017’. HUNGARIAN JOURNAL OF MINORITY STUDIES 2. pp. 103-135.
2018
Karácsonyi D - Erőss Á - Tátrai P - Kovály K - Pidhrusniy, H. Demográfiai folyamatok és erőforrások Ukrajnában a geopolitikai törésvonalak tükrében. In: Fedinec, Csilla (szerk.) "Kijevi csirke" : (Geo)politika a mai Ukrajnában. Budapest, Magyarország : MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kalligram Kiadó. pp. 136-157.
2019
Erőss Á. Akik maradtak: pillanatfelvétel az otthon maradt közösségekről a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 138-170.
2020
Erőss Á. Beregszász szimbolikus tereinek átalakulása a rendszerváltás éveiben. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 28:1-2 pp. 64-90.
2020
Ferenc V - Kovály K. Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Budapest : Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 148 p.
2020
Karácsonyi D. - Kincses Á. Átrendeződés? Kárpátaljaiak Magyarországon, magyarok Kárpátalján, a 2017-ig terjedő adatok tükrében. TERÜLETI STATISZTIKA 60:3 pp. 309-351.
2020
Kovály K. - Ferenc V. „Össze vagyunk mi itt keveredve”: etnikailag és felekezetileg vegyes családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 70-105.
2020
Tátrai P. A kárpátaljai magyar szórvány kutatása. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 5-34.
2020
Tátrai P - Erőss Á - Kovály K. „A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 106-137.
2020
Tátrai. P - Molnár J. Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 35-69.
2020
Kovály K. Транскордонне співробітництво Закарпаття та перспективи його розвитку. GEOGRAPHY AND TOURISM / GEOGRAFIJA TA TURIZM 10 pp. 97-103.
2010
Kovály K. A Kárpátaljára érkező külföldi beruházások. In: Kohut, Attila; Penckófer, János (szerk.) Acta Beregsasiensis 2010 (3) : A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, Ungvár, Ukrajna : PoliPrint Kft., (2010) pp. 81-86.
2010
Kovály K. Határok és határrégiók. Az ukrán-magyar határszakasz. In: Nemes, Nagy J (szerk.) Térfolyamatok, térkategóriák, térelemzés. Budapest, Magyarország : ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék (2012) 272 p. pp. 198-214.
2012
Tátrai P. A kárpátaljai magyar szórvány típusai, tagolási lehetőségei. Kisebbségi Szemle 5.3. 7–31.
2020