Köszöntő


Nyelvünk megújítója, irodalmi életünk serkentője, szervezője - általában ezek a jelzők jutnak először eszünkbe, ha Kazinczy nevét halljuk. Költő, műfordító, emlékirat- és levélíró, irodalomkritikus, folyóiratalapító, útleíró, a hazai színházi élet szorgalmazója, oktatásszervező – tehetjük még hozzá. „Szellem vala ő, mely a tespedő egészet oly sokáig csaknem egyedül eleveníté; s lépcső, melyen egykorúi magasbra hághassanak, s a szerencsésebb maradék tetőre juthasson” – írja róla Kölcsey Ferenc, rávilágítva irodalmi életben betöltött szerepére.

250 éve született Kazinczy Ferenc. Alkalom ez arra, hogy olvassuk, újraolvassuk műveit, megismerjük életét, szerteágazó munkásságát, elmerüljünk ma is élvezetes prózájában, felfigyeljünk a korban játszott kivételes szerepére. Hogy megismerjük-felismerjük a klasszikus és modern műveltségével, széles horizontot átfogó látókörével, iskolázott ízlésével, páratlan társas szellemével, fáradhatatlan szervező tevékenységével elénk lépő alkotót.

Kazinczy Ferenc és a földrajz: kiállításunk címe a szerteágazó Kazinczy-életmű egy kisebb – talán nem annyira ismert – szeletére utal. Kazinczy mint földrajzos, hiszen első nyomtatásban megjelent műve a Magyar Ország Geographica. Kazinczy mint térképgyűjtő: szerette a térképeket, gyűjtötte, vásárolta őket, ismerte a térképirodalmat, térképtörténeti értékelő tanulmányt írt. Az utazó: a környezet és természet iránti nyitottsága, érzékenysége kifejezői útleírásai, úti levelei, elég csak az Erdélyi Levelekre, vagy Pannonhalmára, Esztergomba, Vácra vezető útjára gondolnunk.

E témák köré épül virtuális tárlónk, mely kiegészül még egy Kazinczy életrajzát bemutató fejezettel. Minden oldal alján, külön részben csoportosított linkek találhatók, melyek további anyagokat kínálnak a Kazinczy-életműben való búvárkodáshoz.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk kedves Látogatóinknak!