A kiállítás bevezetője       A kiállított könyvek év szerinti sorrendben      A bemutatott könyvek szerzői

 

Bevezető

 

Az alábbi kiállítás a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának régi könyves állományából ad válogatást. Megtekinthetőek könyvtárunk legrégibb kiadású könyvei csakúgy, mint számos más, jelentős tudományos forrásértékkel bíró XVIII. századi munka. A bemutatott kiadványok 1678 és 1802 között jelentek meg.

A földrajzi témájú művek - főként az atlaszok, térképek - bemutatása igen hálás témája lehet egy virtuális kiállításnak. A művek ismertetése mellet lehetőség adódik arra is, hogy az érdeklődők „belelapozhassanak” a kiállított könyvekbe, megtekinthessék képi anyagukat, térképeiket. Reményeink szerint jelen kiállítás segítségével szélesebb körben is ismertté válik e könyvek jelentősége, tudományos értéke.

Nyelv szerint a bemutatott anyag latin, német és magyar. A tudomány nyelve a korszakban a latin volt, de már feltűnnek nemzeti nyelven írt kiadványok is. Sőt, első magyar nyelvű szakkönyveink szerzőinek érdeme az adott szakterület kifejezéseinek, szaknyelvének megteremtése.
Bemutatjuk többek között első magyar nyelvű népszerűsítő fizikakönyvünket, Molnár János 1777-ben megjelent A' természetiekről című munkáját, valamint Zay Sámuel jelentős ásványtani összefoglalóját 1791-ből. Két jelentős hazai földrajztudós műve is helyet kapott a kiállított könyvek között: Korabinszky János Mátyás lexikona, valamint Vályi András helyismereti kézikönyve, a „Magyar országnak leírása”.

Műfaj szerint az érdeklődők atlaszt, szótárt, monográfiát és statisztikai kiadványt is találhatnak virtuális kiállításunk könyvei között.

Mindegyik könyv mellett megtalálható annak címleírása és pár soros rövid ismertetője. Az egyes művek részletesebb leírását, bővebb, képekkel illusztrált bemutatását a   jelre kattintva lehet elérni. A kiállítás használatát a felső menüsor segíti, melynek mindig elérhető pontjai a Bevezetés, a kiállított anyag évszám szerinti rendezése és a szerzőket felsoroló oldalak.

 

Kiállításunkhoz hasznos időtöltést kívánunk!