Tartalom
A fejezetcímekre kattintva az egyes fejezetek teljes szöveggel letölthetőek.

ELŐSZÓ (PÁLINKÁS József) (230 KB)
MAGYARORSZÁG A VILÁGBAN (KOCSIS Károly - SCHWEITZER Ferenc) (16 MB)
TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK (HAJDÚ Zoltán) (4.5 MB)
TERMÉSZETI KÖRNYEZET
  Geofizika (HORVÁTH Ferenc - DOMBRÁDI Endre - TÓTH László) (6.4 MB)
  Földtan (HAAS János) (4.4 MB)
  Domborzat és táj (SCHWEITZER Ferenc) (25 MB)
  Éghajlat (BIHARI Zita - SZALAI Sándor - BOZÓ László) (4 MB)
  Felszíni és felszín alatti vizek (ALFÖLDI László) (1.8 MB)
  Talajok (VÁRALLYAY György - PÁSZTOR László - SZABÓ József) (8.5 MB)
  Növényföldrajz (BORHIDI Attila) (8.7 MB)
  Állatföldrajz (VARGA Zoltán) (1.5 MB)
  Természetvédelem (TARDY János) (8.3 MB)
  Környezetvédelem (FODOR István - POMÁZI István) (5.2 MB)
NÉPESSÉG ÉS TELEPÜLÉS
  Népesedési jellemzők (DÖVÉNYI Zoltán - KOCSIS Károly - TÓTH József) (13 MB)
  Etnikum és vallás (KOCSIS Károly) (8.5 MB)

Parlamenti választások (KOVÁCS Zoltán) (19 MB)

Tehetségföldrajz (TÓTH József - GYŐRI Ferenc) (3.5 MB)
  Települések (BELUSZKY Pál - KOVÁCS Zoltán) (17 MB)
GAZDASÁG
  A gazdaság általános jellemzői (PROBÁLD Ferenc) (5.3 MB)
  Mezőgazdaság (BERÉNYI István) (5 MB)
  Bányászat és energiaellátás (BARNABÁS István - KATONA Tamás János - KOCSIS Károly - KOVÁCS Ferenc - LAKATOS István - ORMAI Péter) (5 MB)
  Ipar (KISS Éva) (8.5 MB)
  Közlekedés (ERDŐSI Ferenc) (5.5 MB)
  Távközlés (TINER Tibor) (3.3 MB)
  Bankhálózat (GÁL Zoltán) (1.4 MB)
  Belkereskedelem (NAGY Erika) (4 MB)
  Külkereskedelem és tőkeforgalom (INOTAI András) (670 KB)
  Turizmus (MICHALKÓ Gábor) (5.2 MB)
IRODALOM (230 KB)
MAGYAR HONISMERETI FÖLDRAJZI BIBLIOGRÁFIA (200 KB)
ÁBRÁK JEGYZÉKE (150 KB)
TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE (140 KB)