Ajánló/Review

Az OTKA támogatásával, az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében (egy közel negyed évszázadnyi előzetes kutatás eredményeként) elkészült és a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti K.N.Kft. által kinyomtatott atlasz a Kárpát-medence és szomszédsága, tehát a közel félmillió km 2 kiterjedésű, 60 millió lakosnak otthont adó, 12 országot érintő Kárpát-Pannon-térség népessége etnikai arculatának fél évezredes változását mutatja be települési részletességgel. A több mint 34 ezer városra, községre, 9 történelmi időpontra (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001), továbbá településenként és időpontonként kb. 12-14 etnikumra vonatkozó hatalmas adatbázis tette lehetővé a fentiekben említett etnikai atlasz összeállítását, mely három szerkezeti egységből áll. Az 1:500.000-es méretarányú főtérképen népességarányos kördiagramok érzékeltetik az ezredforduló népszámlálási adatokra alapozott etnikai viszonyait. Az 1:2.200.000-es méretarányú melléktérképeken az etnikai térszerkezet változásai láthatók kilenc időpontban (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001). A mű harmadik egysége a magyar és angol nyelvű, táblázatos formában a legutóbbi (2011-es) népszámlálások ismert adatait is magában foglaló térképmagyarázó, amely az elmúlt fél évezred etnikai földrajzi folyamatait vázolja.

Összességében megállapítható, hogy az etnikai atlasz (leginkább annak 125 x 175 cm-es falitérkép része) alkalmas tudományos ismeretterjesztésre, köz- és felsőoktatási, (hazai és EU-s) kormányzati munkában történő széles körű használatra. Szaktudományi szempontból ugyanakkor a projekt a geográfiát és kartográfiát (nemcsak hazai, hanem nemzetközi szempontból is) jelentős mértékben gazdagította, hiszen első ízben láthatjuk egyben a (12 európai országot érintő) Kárpát-Pannon-térség (tehát nem csak a történelmi magyar államterület, a Kárpát-medence) változó etnikai térszerkezetét ilyen méretarányban, részletességgel, települési (!) szinten (ráadásul angol és magyar nyelvű elemzésekkel kiegészítve). Ehhez hasonló (települési) részletességű és makroregionális etnikai térkép legutóbb 1940-ben jelent meg ( Bátky Zs. - Kogutowicz K. - Teleki P.), de csupán a Kárpát-medencére vonatkozólag. A vizsgált területet lefedő, fele akkora méretarányú etnikai térkép pedig utoljára 1942-ben látott napvilágot (Jakabffy I. - Rónai A.), de az viszont nem tett lehetővé települési szintű, pontosságú tájékozódást. Amiben pedig az összes eddig megjelent makroregionális etnikai térkép megegyezik az, hogy a jelen atlasszal ellentétben egyik sem tárja fel (kiegészítő, retrospektív térképsorozattal) a bemutatott etnikai térszerkezet történeti gyökereit.

This is a collection of maps that visually introduces the changing ethnic patterns of the ethnically, religiously, culturally unique and diverse Carpathian Basin and its neighbourhood, the Carpatho-Pannonian area.
The Hungarian and English volume consist of three structural units. On the main map, pie charts depict the ethnic structure of the settlements in proportion to the population based on census data et the millennium. In the supplementary maps, changes of the ethnic structure can be seen at nine dates (in 1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990 and 2001). The third unit of the work is the accompanying text, which outlines the ethnic trends of the past five hundred years in the studied area.
The antecedent of this publication is the "series of ethnic maps" published by the Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences from the middle of the 1990's, which displayed each of the regions of the Carpathian Basin (in order of publication: Transylvania, Slovakia, Transcarpathia, Pannonian Croatica, Vojvodina, Transmura Region, Burgenland, Hungary). This work represents, on the one hand, the updated and revised version of these areas, and, on the other hand, regions beyond the Carpathian Basin not included on previous maps. Thus, the reader can browse ethnic data of some thirty thousand settlements in different maps.