BevezetőA Kárpát–Pannon-térség változó etnikai arculata című térképgyűjtemény első kiadásának fő célja az volt, hogy – az 1990-es években elindított etnikai térképsorozatunk összefoglalásaként – a Kárpát-medencét és szomszédságának etnikai viszonyait egységben mutassuk be. A jelenlegi, immár harmadik kiadás, megtartva ezt a szempontot, jelentős változásokat tartalmaz az első két verzióhoz képest. Ezek közül a legfontosabb a kiadvány frissítése a térség legutóbbi, 2011-ben végrehajtott népszámlálásainak eredményeivel. A 2011-es állapotot nemcsak a térképeken mutatjuk be; jelen térképmagyarázó szöveg (egyben önállóan is értelmezhető tanulmány) külön hangsúlyt helyez az ezredforduló utáni időszak etnodemográfiai folyamatainak ismertetésére. A szöveg és az adatbázis bővítése és javítása mellett főtérképünket georeferáltuk, így a térképolvasó könnyen készíthet térbeli összevetéseket más koordinátahelyes munkákkal. Ahol lehetőségünk volt, aktualizáltuk az egyes országok közigazgatási beosztását is, nyomon követve az elmúlt évtized államigazgatási átalakításait. Mindezen változások nyomán tehát nemcsak azok figyelmére számítunk, akik újonnan érdeklődnek térségünk etnikai viszonyai iránt, hanem azoknak is ajánljuk ezt az atlaszt, akik már forgatták a korábbi kiadásokat.

Hasznos időtöltést kívánnak a CD tanulmányozásához

 

a Szerkesztők