A kiállítás bevezetője       A kiállított könyvek év szerinti sorrendben      A bemutatott könyvek szerzői

 

Mitterpacher Lajos: Compendium...

Mitterpacher Lajos: Compendium historiae naturalis conscriptum a Ludovico Mitterpacher [.] Budae, sumptibus, et typis typ. Regiae Universitatis Pesthiensis, 1799. [4], 457 p.; 8o

Mitterpacher Lajos természettudós volt, a mezőgazdaságtan első magyarországi egyetemi tanára. Ő lett az első hazai agrártudományi tanszék, az „oeconomica ruralis” vezetője, a szervezett agrártudományi oktatás első porfesszora. Az egyetemi tanárságot haláláig viselte. A mezőgazdaságtan mellett földrajzot, technológiát, természetrajzot is oktatott. Sokoldalú irodalmi munkásságot fejtett ki. Tankönyvében az elavult ugarolás ellen, a terményváltó gazdálkodás mellett foglalt állást.

Az agrárismeretek terjedését nemcsak alapos és lebilincselő előadásaival segítette, hanem tankönyvekkel is; középiskolásoknak éppen úgy írt tankönyveket, mint az egyetemi hallgatóknak. Amikor egyik tanítványa - Nagyváthy János - kiadta művét, a „Szorgalmatos Mezei Gazdá”-t, a munka előszavában kellő tisztelettel adózott a neves professzornak. „Könyvemben - írta Nagyváthy - kiváltképpen való haszonnal éltem tekintetes tisztelendő Mitterpacher Lajos Uramnak a Mezei-gazdaság megbecsülhetetlen Királyi Tanítójának mind kinyomtatott könyveivel, mind a közönséges tanítások alkalmatosságával tett Jegyzéseivel.”

Mitterpacher a mezőgazdaságtan teljes rendszerét az „Elementa rei rusticae” című háromkötetes munkájában fejtette ki. A mű egyetemi előadásainak részletes kidolgozása volt.

Bemutatott könyve az első hazai kiadású egyetemi természetrajzi tankönyv. A mű végén egy ásványtani rész is helyet kapott. Latin, magyar és német tárgymutatót tartalmaz.