A kiállítás bevezetője       A kiállított könyvek év szerinti sorrendben      A bemutatott könyvek szerzői

 

Zay Sámuel : Magyar mineralógia...

Zay Sámuel: Magyar mineralógia avagy Az ásványokról való tudomány, melly a természet elsovilágánakeddig esméretes minden-féle szüleményeit magyar nyelven terjeszti elonkbe / [Zay Sámuel]. - Komáromban : az író költségével ; Wéber Simon Péter' betuivel, 1791. - [16], 349 p.; 18 cm

A debreceni Református Kollégiumot és a Pesti Egyetem Orvostudományi Karát elvégző Zay Sámuel komáromi, majd kecskeméti praxis után Komárom vármegye tisztiorvosa volt. Orvosi témájú könyve a Fausi orvosi pap című egészségügyi útmutató. Másik műve a földrajztudomány szempontjából fontos: ez a Magyar mineralógia. 1798-ban a jénai Ásványtani Társulat levelező tagjává választotta Zay-t.

Ásványtanát Piller Mátyás hatására dolgozta ki; a mű jelentősége, hogy a magyar árványtani szaknyelvben több kifejezést is meghonosított, többek között ásvány szavunkat. A könyv ásványtani része négy csoporton belül csaknem kétszázötven ásványt mutat be. Zay szakaszokra, részekre, rendekre, majd nemekre osztotta fel az ásványok világát. A felosztás alapjául leginkább az anyagok kémiai összetétele és tulajdonsága szolgált. Az ásványok rendszertani helyét főként alkotóelemeik szerint határozta meg, kevésbé volt tekintettel a kristályformákra.

Az ásványok többségénél Zay Sámuel részletesen leírta azok kémiai tulajdonságait, lelőhelyüket. A mű végén paleontológiai összefoglaló olvasható, címe: Tóldalék 'a kővé-válttakról. Ebben javaslatott tett az ősmaradványok rendezésére, bár alkalmazott rendszertana nem következetes.

A harmadik magyar nyelvű ásványtan megalkotása, új ismeretek olvasmányos, a kor legmagasabb nyelvi színvonalán való közlése: ezek Zay Sámuel munkájának legfőbb érdemei.