NextLibrary - institutional publications


Somogyi S. (szerk.): A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai MagyarországonAuthor / Editor Somogyi Sándor (szerk.)
Title A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon
Publication data Budapest, MTA FKI, 2000. 302 p.
ISBN 963-7395-85-3
Series -
Price HUF 2250

A Kárpát-medencébe 1100 éve beköltözött magyar nép változatos története mellett az "új" hazát a XIX. századig - földrajzi viszonyait tekintve - eredeti állapotában birtokolta. Az akkor - különböző természeti-gazdasági okok kényszerítésére - elvégzett folyószabályozó, ármentesítő és belvízlecsapolási munkálatok a mai országterületnek közel negyedét, kihatásaiban közel felét érintették. A nyomukban bekövetkezett környezeti-ökológiai változások megítélése évszázados vita tárgya, amiről terjedelmes szakirodalmi összeállításunk tájékoztat. Ezek a kérdések korunkban is ismételten felvetődnek és a sokszor laikus vélemények a hírközlő szervek útján gyakran széles körű tájékozatlansághoz vezetnek. A részletes vízrajzi szakirodalmi anyag közlésének egyebek között az is a célja, hogy az egyes problémakörök időben változó megítélését nyomon követhessük. Természetesen a nagyszabású természeti környezeti változásoknak vannak máig kiható pozitív és negatív következményei is, amelyekről mindenkori tudásunk és talapsztalataink alapján esetenként szükséges újabb mérleget vonni. A kutatási téma ilyen szemléletű feldolgozását lehetővé tette az arra közvetlenül hivatott természeti társtudományok neves képviselőinek e feladatra vállalkozó munkaközössége, akik egyebek mellett előtanulmányokban gazdag életművük vonatkozó tapasztalatait is összefoglalták ebben az anyagban.


 

Other publications


Aquincum
Published: 2017. 12. 05.
Schweitzer Ferenc:
Tanulmányok a geomorfológia, a geokronológia...
More information
Katasztrófák tanulságai
Published: 2011
Schweitzer F. (szerk.)
Katasztrófák tanulságai

More information
Porviharok
Published: 2017. 06. 21.
Varga György
Porviharok és a hullóporos eredetű üledékek...
More information
Közlekedésbiztonsági kockázatok a településkörnyezetben
Published: 2016. 02. 29.
Tiner T., Viczián I.
Közlekedésbiztonsági kockázatok a településkörnyezetben
More information
Picture of frog by Ben Fredericson
Published: 2016. 02. 01.
Kocsis K. Tátrai P. (szerk.)
A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata
More information
A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái
Published: 2015. 02. 04.
Tiner T.
A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái
More information
Ukraine in Maps
Published: 2008
Kocsis K., Rudenko, L., Schweitzer F. (eds.)
Ukraine in Maps

More information
Belarus in Maps
Published: 2017. 06. 21.
Karácsonyi D., Kocsis K., Bottlik Zs.
Belarus in Maps

More information
South Eastern Europe in Maps
Published: 2007
Kocsis K. (ed.)
South Eastern Europe in Maps

More information