Next

Library - publications for sale

To purchase our publications, please contact our librarians.

List of all publications


Author/Editor Title Year
Károly Kocsis (Editor-in-Chief) National Atlas of Hungary Vol. 3. Society. (English edition) Bp., CSFK Geographical Institute 191 p. 14.000 HUF NEW details download 2021
Kocsis Károly (Editor-in-Chief) Magyarország nemzeti atlasza: társadalom. (Hungarian edition) Budapest, CSFK Földrajztudományi Intézet. 196 p. 7000 Ft NEW details download 2021
Károly Kocsis (Editor-in-Chief) National Atlas of Hungary Vol. 2. Natural environment. Bp., MTA CSFK Geographical Institute. 183 p. 13.000 Ft sold out  details download 2018
Kocsis Károly (Editor-in-Chief) Magyarország nemzeti atlasza, 2. kötet: természeti környezet. Bp., MTA CSFK Földrajztudományi Intézet. 187 p. 6500 Ft sold out  details  download 2018
D. Karácsonyi - K. Kocsis - Zs. Bottlik (eds.) Belarus in maps. Budapest, MTA CSFK Geographical Institute. 3000 Ft details download 2017
Alföldi Gy. - Kovács Z. (szerk.) Városi Zöld Könyv : kulcs a fenntartható városhoz = Urban Green Book : key to a sustainable city. Bp., MTA FKI - Rév8. 195 p. 6490 Ft 2008
Becsei J. - Dövényi Z. (szerk.) Lettrich Edit: Portré és pályakép : Lettrich Edit köszöntése. Bp. - Szeged, MTA FKI - SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke. 207 p. 1500 Ft 2005
Berényi I. A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése. Bp. MTA FKI. 182 p. (Földrajzi Tanulmányok 23.) 1120 Ft download 2003
Dövényi Z. (szerk.) Tér-gazdaság-társadalom : huszonkét tanulmány Berényi Istvánnak. Bp., MTA FKI. 392p. 1300 Ft 1996
Dövényi Z. (szerk.) Alföld és nagyvilág : tanulmányok Tóth Józsefnek. Bp., MTA FKK FKI. 373 p. 1300 Ft 2000
Dövényi Z. - Schweitzer F. (szerk.) Táj és környezet : tiszteletkötet a 75 éves Marosi Sándornak. Bp., MTA FKI. 377 p. 2500 Ft 2004
Dövényi Z. - Schweitzer F. (szerk.) A földrajz dimenziói : tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek. Bp., MTA FKI. 489 p. 2990 Ft 2005
Dövényi Z. (szerk.) Magyarország kistájainak katasztere. 2., átd. és bőv. kiad. Bp., MTA FKI. 876 p. 15 000 Ft sold out 2010
Egedy T. (szerk.) Városrehabilitáció és társadalom : tanulmánykötet. Bp. MTA FKI. 305 p. 1300 Ft sold out download 2005
Erőss Á. - Karácsonyi D. (szerk.) Geography in Visegrad and neighbour countries : regional socio-economic processes in Central and Eastern Europe - 20 years in transition and two years in global economic crisis. Budapest, MTA FKI. 169 p. 2000 Ft 2011
Fodor F. A magyar földrajztudomány története. Sajtó alá rendezte Dövényi Z. Bp., MTA FKI. 820 p. 3000 Ft download 2006
Jakab G. - Szalai Z. (szerk.) Talajpusztulás térben és időben. Bp., MTA CSFK FTI. e-only 2014
Juhász Á. (szerk.) Kiskőrös természeti-ökológiai adottságai. Bp., MTA FKI. 182 p. 2240 Ft 2000
Kertész Á. (főszerk.) Tájökológiai kutatások 2010 : IV. Magyar Tájökológiai Konferencia, Kerekegyháza, 2010. május 13-15. Bp., MTA FKI. 294 p. 1500 Ft sold out  download 2010
Kis É. - Tiner T. (szerk.) Portré és pályakép : Marosi Sándor köszöntése. Bp., MTA FKI. 210 p. 1500 Ft 2009
Kocsis K. - Bognár A. Horvátország pannon területének etnikai térképe = Ethnic map of Pannonian territory of Croatia. Bp., MTA FKI. 79x111 cm. 1000 Ft download 2003
Kocsis K. - Bottlik Zs. Magyarország etnikai térképe 1941 + Magyarország mai területének etnikai térképe 2001 = Ethnic map of present territory of Hungary, 1941 + Ethnic map of Hungary, 2001. Bp., MTA FKI. 68x106 cm. 1500 Ft 2009
Kocsis K. - Schweitzer F. (szerk.) Magyarország térképekben. Bp., MTA FKI. 248 p. 3000 Ft  sold out  download 2011
Kocsis K. A Muravidék mai területének etnikai térképe = Ethnic map of present territory of Prekmurje. Bp., MTA FKI. 48x61 cm. 800 Ft download 2005
Kocsis K. Az Őrvidék mai területének etnikai térképe = Ethnic map of present territory of Burgenland. Bp., MTA FKI. 43x79 cm. 800 Ft download 2005
Kocsis K. Szlovákia mai területének etnikai térképe = Ethnic map of present territory of Slovakia. Bp., MTA FKK FKI. 80x114 cm. 800 Ft download 2000
Kocsis K. - Kicosev, S. A Vajdaság mai területének etnikai térképe = Ethnic map of present territory of Vojvodina. Bp., MTA FKI. 80x114 cm. 1000 Ft download 2004
Kocsis K. - Tátrai P. (szerk.) A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata = Changing ethnic patterns of the Carpatho-Pannonian area. 1. kiad. Bp., MTA CSFK FTI. 27 p. + 10 térk. 3500 Ft sold out 2012
Kocsis K. - Tátrai P. (szerk.) A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata = Changing ethnic patterns of the Carpatho-Pannonian area. 2., átdolg. kiad. Bp., MTA CSFK FTI. 27 p. + 10 térk. 3500 Ft sold out 2013
Kocsis K. - Tátrai P. (szerk.) A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata = Changing ethnic patterns of the Carpatho-Pannonian area. 3., bőv., átdolg. kiad. Bp., MTA CSFK FTI. 27 p. + 10 térk. 3500 Ft details download 2015
Kőszegfalvi Gy. - Sikos T. T. Városok és falvak infrastruktúrája. Bp., MTA FKI. 123 p. 275 Ft 1993
Madarász B. (szerk.) Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon. Bp., MTA CSFK FTI. e-only 2015
Pécsi M. (szerk. biz. elnök) Magyarország Nemzeti Atlasza = National Atlas of Hungary. Bp., Kartográfiai Váll. 397 p. 5000 Ft download 1989
Pécsi M. (szerk.) Magyarország Nemzeti Atlasza 1. kiegészítő füzet: Magyarország és szomszédsága etnikai térképe; Közigazgatás 1994 = National Atlas of Hungary supplementary map lift-out series part 1: Ethnic map of Hungary and its surroundings; Administrative divisions 1994. 1600 Ft 1994
Pécsi M. (szerk.) Magyarország Nemzeti Atlasza 2. kiegészítő füzet: A főbb demográfiai, népmozgalmi tendenciák Magyarországon az 1980-as években; Parlamenti választások, 1990 és 1994 = National Atlas of Hungary supplementary map lift-out series part 2: Population and demographic trends in Hungary 1980-1989; Parliamentary elections 1990 and 1994. 1600 Ft 1994
Pécsi M. Magyarország Nemzeti Atlasza 3. kiegészítő füzet: Budapest térszerkezetének átalakulása (1970-1990); Nemzetközi vándorlás = National Atlas of Hungary supplementary map lift-out series part 3: International migration 1980-1992; Budapest 1970-1990. 1600 Ft 1995
Pécsi M. Magyarország Nemzeti Atlasza 4. kiegészítő füzet: Személyi jövedelemadó (SZJA, 1991); Helyi adók (1992) = National Atlas of Hungary supplementary map lift-out series part 4: Personal income tax 1991; Local taxes 1992. 1600 Ft 1994
Pécsi M. Magyarország Nemzeti Atlasza 5. kiegészítő füzet: Hulladékgazdálkodás Magyarországon; Légszennyezés, környezeti-társadalmi konfliktusok, szovjet katonai objektumok szennyezése = National Atlas of Hungary supplementary map lift-out series part 5: Municipal solid waste (collected) 1990; Hazardous wastes 1990; Atmospheric pollution (emissions) 1990; Social conflicts relating to the environment 1985-1994; Environmental pollution at former Soviet military sites. 1600 Ft. 1995
Marosi S. - Meskó A. (szerk.) A Paksi Atomerőmű földrengésbiztonsága. Bp., Akadémiai Kiadó. 178 p. 800 Ft 1997
Marosi S. (szerk.) Lóczy Lajos emlékkötet : a Lóczy Lajos születésének 150. évfordulójára rendezett akadémiai emlékülés előadásai. Bp., MTA FKK FKI - MTA Társadalomkutató Központ. 107 p. 650 Ft 2002
Mészáros R. - Schweitzer F. - Tóth J. (szerk.) Jakucs László, a tudós, az ismeretterjesztő és a művész : tanulmányok Jakucs László professzor emlékére. Pécs, MTA FKI - Pécsi Tudományegyetem - Szegedi Tudományegyetem. 396 p. 2500 Ft 2002
Michalkó G. Boldogító utazás: a turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai. Bp., MTA FKI. 119 p. 2000 Ft sold out download 2010
Michalkó G. - Rátz T. Egészségturizmus és életminőség Magyarországon : fejezetek az egészség, az utazás és a jól(l)ét magyarországi összefüggéseiről. Bp., MTA FKI. 179 p. 2000 Ft sold out download 2011
Rétvári L. Hozott anyagból : a szerző számadása az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetben végzett dolgairól, élete 60. évének elérése okán. Bp., MTA FKI. 177 p. 400 Ft 1996
Schweitzer F. - Tiner T. (szerk.) Tájkutatási irányzatok Magyarországon : tiszteletkötet Marosi Sándor akadémikus 70. születésnapjára. Bp., MTA FKI. 131 p. 1120 Ft 2000
Simonfai L-né (összeáll.) A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete munkatársainak publikációi 1951-2000. Bp., MTA FKI. 472 p. 2240 Ft 2001
Simonfai L-né (összeáll.) A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézete munkatársainak publikációi 2001-2005. Bp., MTA FKI. 92 p. 300 Ft download 2007
Somogyi S. (szerk.) A XIX. századi folyószabályozások és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai Magyarországon. Bp., MTA FKI. 302 p. 2240 Ft details 2000
Tátrai P. (összeáll.) Válogatott bibliográfia Köztes-Európa etnikai földrajzához és és etnikai térképezéséhez (1691-2006). Bp., MTA FKI. 65 p. 500 Ft download 2007
Asztalos I. A Dunántúli-középhegység talajainak szervesanyag-utánpótlása. Bp., MTA FKI. 60 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 17.) 60 Ft download 1978
Barta Gy. (szerk.) Területi kutatások 4. Bp., MTA FKI. 169 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 21.) 170 Ft download 1981
Dövényi Z. (szerk.) Területi kutatások 7. Bp., MTA FKI. 184 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 36.) 190 Ft download 1985
Mezősi G. A természeti környezet potenciáljainak felmérése a Sajó-Bódva köze példáján. Bp., MTA FKI. 216 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 37.) 242 Ft download 1985
Tóth M. A természeti erőforrások potenciálja és igénybevétele gazdasági értékelésének elvi-módszertani kérdései. Bp., MTA FKI. 183 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 44.) 198 Ft download 1988
Tiner T. (szerk.) Területi kutatások 8. : szociálgeográfiai tanulmányok. Bp., MTA FKI. 120 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 45.) 132 Ft download 1988
Schweitzer F.- Tiner T. (szerk.) Nagyberuházások és veszélyes hulladékok telephely-kiválasztásának földrajzi feltételrendszere. Bp., MTA FKI. 180 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 56.) 600 Ft download 1996
Pécsi M. Szerkezeti és váztalajképződés Magyarországon. Bp., MTA FKI. 296 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 57.) 600 Ft download 1997
Schweitzer F. - Tiner T. - Bérci K. (szerk.) A püspökszilágyi RHFT környezet- és sugárbiztonsága. Bp., MTA FKI. 258 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 58.) 3500 Ft download 2003
Kocsis K. - Bottlik Zs. - Tátrai P. Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban (1989-2002). Bp., MTA FKI. 197 p. + CD. (Elmélet-módszer-gyakorlat 61.) 500 Ft sold out download 2006
Lehmann A. Bányászati felszínek növényzete, talajai és újrahasznosítási lehetőségei a Mecsek térségében. Bp., MTA FKI. 88 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 62.) 1500 Ft download 2008
Schweitzer F. - Bérci K. - Balogh J. (szerk.) A Bátaapátiban épülő nemzeti radioaktív-hulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata. Bp., MTA FKI. 214 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 63.) 3500 Ft download 2008
Egedy T. Városrehabilitáció és életminőség. Bp., MTA FKI. 152 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 64.) 1000 Ft download 2009
Tátrai P. Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban. Bp., MTA FKI. 241 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 65.) 1500 Ft download map supplements 2010
H. Kérdő K. - Schweitzer F. (szerk.) Aquincum : ókori táj - ókori város. Bp., MTA FKI. 174 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 66.) 3800 Ft download 2010
Schweitzer F. (szerk.) Katasztrófák tanulságai : stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások. Bp., MTA FKI. 195 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 67.) 3000 Ft download 2011
Kondor A. Cs. Téralkotó normák és a területi szabályozás. Bp., MTA CSFK FTI. 159 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 68.) 2000 Ft download 2012
Tiner T. A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái. Bp., MTA CSFK FTI. 183 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 70.) 2000 Ft details download 2014
Tiner T. - Viczián I. Közlekedésbiztonsági kockázatok a településkörnyezetben. Bp., MTA CSFK FTI. 186 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 71.) 2000 Ft details 2016
Varga Gy. Porviharok és a hullóporos eredetű üledékek jelentősége környezetrekonstrukciókban és recens környezeti folyamatokban. Bp., MTA CSFK FTI. 252 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 72.) 1500 Ft details download 2016
Schweitzer F. Tanulmányok a geomorfológia, a geokronológia, a hidrogeográfia és a Marskutatás területéről. Bp., MTA CSFK FTI. 236 p. (Elmélet-módszer-gyakorlat 73.) 2000 Ft details download 2017
Kocsis, K. (ed.) South Eastern Europe in maps. 2nd, rev. & exp. ed. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences. 136 p. 3000 Ft details download 2007
Kocsis, K. - Rudenko, L. - Schweitzer, F. (eds.) Ukraine in maps. Kyiv - Bp., Inst. of Geogr. National Academy of Sciences of Ukraine - Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences. 147 p. 2000 Ft sold out download 2008
Kocsis, K. - Schweitzer, F. (eds.) Hungary in maps. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences. 211 p. 5250 Ft download 2009
Kocsis, K. - Kocsis-Hodosi, E. Ethnic geography of the Hungarian minorities in the Carpathian Basin. Bp., Geogr. Res. Inst., Res. Centre for Earth Sciences - Minority Studies Programme Hungarian Academy of Sciences. 241 p. 1 suppl. map. 2800 Ft download 1998
Kovács, Z. - Wiessner, R. (Hrsg.) Stadtentwicklung in der Transformation : vergleichende Untersuchung zum Strukturwandel in Budapest und Leipzig. Bp. - Liepzig, Ungarische Akad. der Wissenschaften Geogr. Inst. - Univ. Leipzig. 201 p. 2500 Ft 2006
Lóczy, D. (ed.) Geomorphology and the changing environment in Europe : European Regional Conference organised by the IAG : Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9 April, 1996 : Plenary papers. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences. 52 p. 800 Ft ISBN 963 7395 72 5 1996
Lóczy, D. - Bassa, L. (eds.) Geomorphology and the changing environment in Europe : European Regional Conference organised by the IAG. Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996 : conference papers : abstracts of papers : list of participants. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences. 143 p. 1000 Ft ISBN 963 7395 73 3 1996
Marosi, S. - Meskó, A. (eds.) Seismic safety of the Paks Nuclear Power Plant. Bp., Akadémiai Kiadó. 183 p. 100 Ft 1997
Sárfalvi, B. (ed.) The changing face of the Great Hungarian Plain. Bp., Akadémiai Kiadó. 133 p. (Studies in Geography in Hungary 9.) 100 Ft download 1971
Pécsi, M. (ed.) Environmental and dynamic geomorphology : case studies in Hungary : contribution to the First International Geomorphological Conference, Manchester, September, 1985. Bp., Akadémiai Kiadó. 220 p. (Studies in Geography in Hungary 17.) 297 Ft download 1985
Pécsi, M. (ed.) Loess and the Quaternary : Chinese and Hungarian case studies. Bp., Akadémiai Kiadó. 128 p. (Studies in Geography in Hungary 18.) 330 Ft download 1985
Pécsi, M. - French, H. M. (eds.) Loess and Periglacial phenomena : Symposium of the INQUA Commission on Loess: Lithology, genesis and geotechnic definitions and IGU Commission for Periglacial Studies: Field and laboratory experimentation Normandy, Jersey, Brittany, Caen, August 1986. Bp., Akadémiai Kiadó. 311 p. (Studies in Geography in Hungary 20.) 396 Ft download 1987
Pécsi, M. - Velichko, A. A. (eds.) Paleogeography and loess : Pleistocene climatic and environmental rReconstructions : contributions of the INQUA Hungarian National Committee to the XIIth INQUA Congress Ottawa, Canada 1987. Bp., Akadémiai Kiadó, 156 p. (Studies in Geography in Hungary 21.) 220 Ft download 1987
Lichtenberger, E. - Pécsi, M. (eds.) Contemporary essays in Austrian and Hungarian geography : proceedings of the First Austro - Hungarian Geographical Seminar, Vienna, 17-19 November 1986. Bp., Akadémiai Kiadó, 264 p. (Studies in Geography in Hungary 22.) 336 Ft download 1988
Lóczy, D. (ed.) Land evaluation studies in Hungary. Bp., Akadémiai Kiadó, 95 p. (Studies in Geography in Hungary 23.) 106 Ft download 1988
Compton, P. - Pécsi, M. (eds.) Theory and practice in British and Hungarian geography : proceedings of the 4th British - Hungarian Geographical Seminar, Nyíregyháza, 18-19 August 1987. Bp., Akadémiai Kiadó, 336 p. (Studies in Geography in Hungary 24.) 605 Ft download 1989
Pécsi, M. (ed.) Geomorphological and geoecological essays. Bp., Akadémiai Kiadó, 155 p. (Studies in Geography in Hungary 25.) 380 Ft download 1989
Pécsi, M. - Schweitzer, F. (eds.) Quaternary environment in Hungary : contribution of the Hungarian National Committee to the XIIIth INQUA Congress Beijing, China, August 1991. Bp., Akadémiai Kiadó, 103 p. (Studies in Geography in Hungary 26.) 979 Ft download 1991
Kertész Á. - Kovács Z. (eds.) New perspectives in Hungarian geography : contribution to the 27th International Geographical Congress, Washington D. C. 1992. Bp., Akadémiai Kiadó, 219 p. (Studies in Geography in Hungary 27.) 2066 Ft download 1992
Pécsi, M. Geomorphological regions of Hungary. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 121 p. (Studies in Geography in Hungary 28.) 1000 Ft download 1996
Bassa, L. - Kertész, Á. (eds.) Windows on Hungarian geography : contribution to the Regional Geographical Conference, Lisbon, Portugal, August 28 - September 3 1998. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 209 p. (Studies in Geography in Hungary 29.) 2240 Ft download 1998
Kovács, Z. (ed.) Hungary towards the 21st century. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 276 p. (Studies in Geography in Hungary 31.) 5040 Ft download 2000
Kertész, Á. - Schweitzer, F. (eds.) Physico-geographical research in Hungary. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 276 p. (Studies in Geography in Hungary 32.) 5040 Ft download 2000
Kertész, Á. - Kovács Z. (eds.) Dimensions and trends in Hungarian geography : dedicated to the 31st International Geographical Congress, Tunis, 12-15 August 2008. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 240 p. (Studies in Geography in Hungary 33.) 5000 Ft download 2008
Pécsi, M. (ed.) Guide-book for conference and field-workshop on the stratigraphy of loess and alluvial deposits : Budapest, 1979. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 236 p. (Theory - Methodology - Practice Special issue) 80 Ft download 1981
Katona, S. - Kerekes, S. (eds.) Recherches de l'environnement cartographie de l'environnement urbanisation et développement de l'environnement : VIIe Colloque franco-hongrois de géographie. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 191 p. (Theory - Methodology - Practice 22.) 60 Ft download 1981
Enyedi, Gy. - Pécsi, M. (eds.) Geographical essays in Hungary. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 349 p. (Theory - Methodology - Practice 29.) 360 Ft download 1984
Pécsi, M. (ed.) Lithology and stratigraphy of loess and paleosols : proceedings of the symposium organized by INQUA Commission on Loess and Paleopedology on the XIth INQUA Congress, Moscow. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 325 p. (Theory - Methodology - Practice 30.) 352 Ft download 1984
Pécsi, M. - Lóczy, D. (eds.) Physical geography and geomorphology in Hungary. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 124 p. (Theory - Methodology - Practice 38.) 170 Ft download 1986
Pécsi, M. - Kordos, L. (eds.) Holocene environment in Hungary : contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the XIIth INQUA Congress Ottawa, Canada, 1987. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 150 p. (Theory - Methodology - Practice 41.) 240 Ft download 1987
Pécsi, M. (ed.) Pleistocene environment in Hungary : contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the XIIth INQUA Congress Ottawa, Canada, 1987. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 237 p. (Theory - Methodology - Practice 42.) 240 Ft download 1987
Lóczy, D. (ed.) International Symposium on Hillslope Experiments and on Geomorphological Problems of Big Rivers : IGU Commission on measurement, theory and application in geomorphology and INQUA Commission on loess : 30 August-6 Sep-tember, 1987, Hungary : guide. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 165 p. (Theory - Methodology - Practice 43.) 170 Ft download 1987
Pécsi, M. - Starkel, L. (eds.) Paleogeography of Carpathians Regions : proceedings of the Polish - Hungarian Paleogeographical Seminar, Tata, Hungary, October 16-22, 1986. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 191 p. (Theory - Methodology - Practice 47.) 209 Ft download 1988
Járai-Komlódi M. Quaternary vegetation history in Hungary. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 76 p. (Theory - Methodology - Practice 59.) 2800 Ft download 2003
Bognar, A.- Schweitzer F. - Szöőr Gy. (eds.) Susak : environmental reconstruction of a loess island in the Adriatic. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 141 p. (Theory - Methodology - Practice 60.) 3500 Ft download 2003
H. Kérdő, K. – Schweitzer, F. (eds.) Aquincum : ancient landscape - ancient town. Bp., Geogr. Inst., RCAES MTA, 188 p. (Theory - Methodology - Practice 69.) 5250 Ft download 2014
Marosi, S. (ed.) Applied geographical research in the Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 174 p. (Geographical Abstracts from Hungary 21.) 220 Ft 1979
Tóth, J. Population geographical aspects of urbanization in the Southern Great Hungarian Plain. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 25 p. (Geographical Abstracts from Hungary 22.) 220 Ft 1979
Rétvári, L. The population of Győr-Sopron county. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 47 p. (Geographical Abstracts from Hungary 23.) 220 Ft 1979
Lovász, Gy. Surface runoff of the Drava-Mura drainage system. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 42 p. (Geographical Abstracts from Hungary 25.) 220 Ft 1983
Beluszky, P. - Sikos, T. T. Typology of rural settlements in Hungary. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 34 p. (Geographical Abstracts from Hungary 26.) 220 Ft 1983
Rétvári, L. Geographical interpretation and evaluation of natural resources. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 23 p. (Geographical Abstracts from Hungary 28.) 220 Ft 1989
Krieger, N. I. - Pécsi, M. (eds.) Engineering geological research of loess and loess-like sediments in the USSR : review and bibliography. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences, 144 p. (Loess Inform 1.) 100 Ft download 1987
Pécsi, M. (ed.) Quaternary and loess research : summary and bibliography of Pécsi Márton: Negyedkor és löszkutatás. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences. 82 p. (Loess Inform 2.) sold out download 1993
Pécsi, M. - Schweitzer, F. (eds.) Concept of loess, loess-paleosol stratigraphy : dedicated to the 14th INQUA Congress Berlin, Germany, August 1995. Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences. 94 p. (Loess Inform 3.) 500 Ft download 1995
Kis, É. (ed.) Regional studies on loess : in memoriam Márton Pécsi (1923-2003). Bp., Geogr. Res. Inst. Hungarian Academy of Sciences. 110 p. (Loess Inform 4.) 1200 Ft download 2004
Marosi, Sándor Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences: 50 years of activities. 63 p. sold out download 2001
Frenzel, B.; Pécsi M.; Velichko A. A. (eds.) Atlas of paleoclimates and paleoenvironments of the Northern Hemisphere : Late Pleistocene - Holocene. 153 p. 8800 Ft 1992