Irodalom

Irodalom

Ágyas R. (2018): A vajdasági magyar óvodák helyzetképe az odajáró gyermekek szüleinek tapasztalatai alapján. Kisebbségi Szemle, 3. 2. 57–85. Letöltés

Beregszászi A. (2016): A magyar mint idegen nyelv oktatása Kárpátalján: elméleti kérdések és gyakorlati problémák. THL2 a magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata, 11. 1-2. 65–69. Letöltés

Badis R. (2017): Demográfiai folyamatok és etno-kulturális reprodukció vizsgálata a vajdasági magyarok körében. Identitás Kisebbségkutató Műhely. Letöltés

Balogh L. (2009): „Előrelátó vagy, de mégis…” Az óvodák tannyelvének megválasztása kisebbségi közegben. In: Horváth I., Tódor E. M. (szerk.): Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriterion. 277–291.

Bányai B. (2020): Magyarország határon túli magyarokat érintő támogatáspolitikájának átalakulása 2010–2018. (1-2. rész). Regio, 28. 1. 171–221; és 28. 2. 143–168. 1. rész, 2. rész letöltése

Barna G. (2016): Az oktatás számokban. A romániai magyar közoktatás 1990 és 2014 között. In: Barna G., Kapitány B., Kiss T., Márton J., Toró T.: Iskolák veszélyben. Tanulmányok a Székelyföldön kívüli magyar oktatás helyzetéről. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 11–32.

Barna G. (2021): Diákok nemzetisége a magyar iskolahálózatban. Erdélystat, 2021. 09. 14. Letöltés

Bodó B., Márton J. (2012): Magyar iskolaválasztás Erdélyben. Kisebbségkutatás, 21. 3. 418–472.  Letöltés

Csernicskó I. (2013): Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010). Budapest: Gondolat Kiadó. Letöltés

Dolník E. (2001): Felmérés a magyar óvodákról és alapiskolákról. Új Szó, 2001. március 23. p. 13. Letöltés

Erőss Á., Ferenc V., Kovály K., Orosz S., Tátrai P. (2020): Helyzetkép a kárpátaljai magyar szórványról. In: Ferenc V., Kovály K. (szerk.): Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 89–133. Letöltés

Ferenc V. (2009): Kárpátaljai magyar diákok az ukrajnai emelt szintű érettségi útvesztőiben. In: Kötél E. (szerk.): PhD-konferencia. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. 199–214. Letöltés

Ferenc V., Nánási-Molnár A. (2018): Kik választják a magyar óvodákat Kárpátalján? Szülői motivációk kárpátaljai ukránok és magyarok körében a 2013–14-es forradalmi események után. Kisebbségi Szemle, 3. 2. 87–111. Letöltés

Ferenc V., Séra M. (2012): Iskolaválasztás Kárpátalján. Kisebbségkutatás, 21. 3. 473–513. Letöltés

Gabóda É. (2007): A felső-Tisza-vidéki magyar tannyelvű óvodák helyzete a kataszteres adatbázis tükrében. In: Orosz I. (szerk.): Magyarok a Tisza-forrás környékén. A felső-Tisza-vidéki magyarok anyanyelvi-oktatási helyzete egy kutatás tükrében. Ungvár: PoliPrint. 82–92. Letöltés

Gereben F. (1999): Identitás, kultúra, kisebbség. Budapest: Osiris.

Gósy M. (2005): Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris.

Göncz L. (2006): Iskolaválasztás Vajdaságban. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (szerk.): Oktatási oknyomozó. Szabadka:Magyarságkutató Tudományos Társaság. 125–140.  Letöltés

Ilyés Z. (2005): Szórványkutatás, szórványértelmezés. Megjegyzések a Kárpát-medence szórványközösségeinek társadalomtudományi vizsgálatához. In: Ilyés Z., Papp R. (szerk.): Tanulmányok a szórványról. Budapest: Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 64–77. Letöltés

Joó Horti L., Mengyán Pletikoszity I., Csernik I., Badis R. (2014): Magyar gyerek, szerb iskola, avagy a magyar oktatás vonzereje a Vajdaságban. Kisebbségkutatás, 23. 4. 174–187.  Letöltés

Kapitány B. (2016): Lemorzsolódási pontok a romániai magyar oktatási rendszerben. In: Barna G., Kapitány B., Kiss T., Márton J., Toró Tibor: Iskolák veszélyben. Tanulmányok a Székelyföldön kívüli magyar oktatás helyzetéről. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 61–98.

Kiss T. (2016): Romák a magyar tannyelvű oktatásban. Arányok, folyamatok és kihívások. In: Barna G., Kapitány B., Kiss T., Márton J., Toró Tibor: Iskolák veszélyben. Tanulmányoka Székelyföldön kívüli magyar oktatás helyzetéről.Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 99–149.

Kiss T., Csata I. (2019): Népesedési perspektívák Erdélyben: 2011–2031. A magyar anyanyelvűek számának és arányának várható alakulása. Erdélystat, 2019. 04. 23.  Letöltés

Kocsis K., Bottlik Zs., Tátrai P. (2006): Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban (1989-2002). Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet.  Letöltés

Kontra M. (2010): Trianon utáni magyar nyelvváltozatok. In: Kontra M.: Hasznos nyelvészet. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet. 91–134. Letöltés

Kozma T. (1999): Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Kovály K., Erőss Á., Tátrai P. (2017): „Hát megpróbálunk küzdeni”: átalakuló boldogulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után. Tér és Társadalom, 31. 2. 3–22.  Letöltés

MNT (2015): Magyar Nemzeti Tanács Oktatásfejlesztési Stratégiája 2016–2020. Letöltés

Márton J. (2020): A romániai magyar tannyelvű közoktatás elmúlt tíz éve a tanulói létszámadatok tükrében. Kisebbségi Szemle, 5. 4. 7–35. Letöltés

Mirnics K. (1997): Az óvodától az egyetemig – anyanyelven. In: Gábrity Molnár I., Mirnics Zs. (szerk.): Anyanyelvi oktatásunk. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság. 137–157. Letöltés

Molnár J., Csernicskó I., Braun L. (2016): Cigányok Kárpátalján. In: Szilágyi F., Pénzes J. (szerk.): Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében. Nagyvárad: Partium Kiadó. 91–108. Letöltés

Molnár J., Ferenc V., Molnár D. I. (2019): A kárpátaljai magyar óvodások számának várható alakulása 2018 és 2022 között. Kisebbségi Szemle, 4. 1. 49–70. Letöltés

Morvai T., Szarka L. (2012): A magyar tannyelvű iskolák választása Dél-Szlovákiában: Gömöri, mátyusföldi és zoboralji gyakorlatok. Kisebbségkutatás, 21. 3. 536–567.  Letöltés

Orosz, I. (2005): A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében. Ungvár: PoliPrint. Letöltés

Papp Z. A. (2012a): Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái. Kisebbségkutatás, 21. 3. 399–41. Letöltés

Papp Z. A. (2012b): Romák és magyar cigányok a Kárpát-medencében. Pro Minoritate, 2012/3. 47–73. Letöltés

Papp Z. A. (2016): Változatok erdélyi szórványoktatásra. Regio, 24. 4. 173–195.  Letöltés

Pék L. (2015): A szlovákiai magyar iskolahálózat állapota és fejlesztésének lehetőségei 1-3. Pedagógusfórum 14. 2., 3., 4. pp. 4–7., 4–7., 4–6.  Letöltés: 1. rész, 2. rész, 3. rész

Raffai J., Vukov Raffai É., Mikuska É. (2018): A 175 éves vajdasági magyar óvodapedagógia a nemzeti identitás és az anyanyelvhasználat kérdésének tükrében. Tanulmányok, 56. 1. 179–194. Letöltés

Rákóczi K., Tamás K. (2018): Szülői motivációk a szlovákiai magyar óvodaválasztásban. Kisebbségi Szemle, 4. 1. 31–56. Letöltés

Szügyi É. (2012): Iskolaválasztás a Délvidéken. Kisebbségkutatás, 21. 3. 514–535.  Letöltés

Tátrai P., Molnár J., Kovály K., Erőss Á. (2018): A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. Kisebbségi Szemle, 3. 3. 7–31. Letöltés

Trombitás T. (2020): A többségi oktatási nyelv választásának társadalomföldrajzi kérdései a vajdasági magyar szórványban. PhD-értekezés, Szeged.   Letöltés

Velencei Bizottság/Venice Commission (2017). Ukraine. Opinionon the provisions of the law on education of 5 september2017 which concern the use of the state language and minority and other languages in education. Opinion No. 902/2017. Strasbourg. Letöltés