Tovább

Munkatársak - Egedy TamásEgedy Tamás

tudományos főmunkatárs

https://orcid.org/0000-0003-3929-8425

Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1460
 egedy.tamas csfk.org


Kutatási terület:
Városföldrajz, városrehabilitáció, városi életterek épített és társadalmi környezetének átalakulása , nagyvárosi lakótelepek, kreatív gazdaság Magyarországon és Budapesten

Tudományos fokozat:
MTA doktora 2022
Dr. habil. ELTE 2010
PhD. ELTE 2002

Végzettség:
MSc. Biológia-Földrajz szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1995

Tudományos testületi tagság:
2002- MTA Köztestületének tagja
2014- MTA X. Földtudományok Osztálya – Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság tagja
2021- MTA X. Földtudományok Osztály nem akadémikus tagja
2021- MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője

Tudományos társasági tagság:
2002- Magyar Földrajzi Társaság

Oktatási tevékenység:
Budapesti Gazdasági Egyetem - egyetemi docens

Szerkesztői tevékenység:
2006- Földrajzi Közlemények folyóirat felelős szerkesztője
2014- Hungarian Geographical Bulletin (Q1) folyóirat szerkesztője

Szakmai önéletrajz:
letöltés

Személyes honlap:
www.varosrehabilitacio.net


Egedy Tamás válogatott publikációi
Egedy Tamás - projektek


Nemzetközi projektek

1998-1999
Vergleichende Analyse der Stadtentwicklung in Budapest und Leipzig im Prozess der Transformation (A comparative study of the urban development of Budapest and Leipzig in the light of the regime change)
Funded by: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Hungarian Scholarship Committee (MÖB)
Responsibilities: member of research team

2001-2004
Neighbourhood Housing Models (NEHOM) – Evaluating housing and neighbourhood initiatives to improve the quality of life of deprived urban neighbourhoods and assessing their their transferability across Europe
Funded by: the 5th Framework Programme of the European Union
Responsibilities: member of the research team

2006-2010
Greenkeys – Urban Green as a key for sustainable cities
Funded by: the European Union Interreg CADSES IIIB programme (research co-funded by VÁTI)
Responsibilities: member of the research team

2006-2010
Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union (ACRE)
Funded by: the 6th Framework Programme of the European Union
Responsibilities: research coordination as project manager.

2011-2017
4Cities Unica Euromaster in Urban Studies – Brussels, Vienna, Copenhagen, Madrid
Responsibilities: project manager of the international programme in Hungary

2014-2015
Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries
Funded by: Visegrad Fund
Responsibilities: : project management together with Prof. Dr. Zoltán Kovács


Hazai projektek

1999-2001
A nagyvárosi lakótelepek komplex társadalomföldrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken
Támogató: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)
Feladatkör: Témavezető, projektmenedzser

2002
Csepel Városközpont rehabilitációs városfejlesztési stratégiai programjának kidolgozása
Támogató: Csepel Önkormányzata, MaHill Mérnökiroda
Feladatkör: A stratégia társadalmi programjának elkészítése

2002-2005
A városrehabilitáció és a bérlakásprogramok hatása a lakásmobilitásra és a társadalom mozgásfolyamataira
Támogató: OTKA Posztdoktori Kutatás
Feladatkör: Témavezető, projektmenedzser

2003-2007
A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői
Támogató: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)
Feladatkör: Társkutató

2005-2008
Városrehabilitációs programok hatása a nagyvárosi népesség életminőségére Magyarországon
Támogató: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Feladatkör: Témavezető, projektmenedzser

2009-2012
A gazdasági válság hatásai a városfejlődésre és a nagyvárosok versenyképességére Magyarországon
Támogató: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
Feladatkör: Témavezető, projektmenedzser

2013-2016
A posztszocialista urbanizáció területi jellemzői Magyarországon
Támogató: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)
Feladatkör: Projektmenedzser

2016-2019
A fenntartható városfejlődés kihívásai Magyarországon
Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Feladatkör: Projektmenedzser

2018-2021
Progresszív városföldrajz - A városverseny meghatározó tényezői Magyarországon
Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Feladatkör: Témavezető, projektmenedzser