Tovább

Munkatársak - Karácsonyi DávidKarácsonyi Dávid

tudományos munkatárs

https://orcid.org/0000-0003-2564-1536

Etnikai- és politikai földrajzi kutatócsoport
Térbeli mobilitás Kutatócsoport
Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 karacsonyi.david csfk.org


Kutatási terület
Regionális és vidékföldrajz, ritkán lakott peremek, migráció, katasztrófák demográfiai hatásai, GIS alkalmazások és kvantitatív módszerek a társadalomföldrajzban, Ukrajna és Belarusz társadalomföldrajza, poszt-szovjet térség, kínai urbanizáció

Tudományos fokozat
PhD. ELTE 2009

Végzettség
MSc. Terület és településfejlesztő geográfus, ELTE, 2005

Tudományos testületi tagság
MTA Tudományos Köztestület, 2012 óta

Tudományos társasági tagság
MTA köztestületi tag, 2010 óta
Magyar Földrajzi Társaság, 2005 óta
Földrajztanárok Egylete, 2000 óta

Oktatási tevékenység
Charles Darwin Egyetem (CDU), Ausztrália, 2019-2020
Károli Gáspár Református Egyetem, 2014
ELTE, Regionális Tudományi Tanszék, 2012
ELTE, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, 2005-2011


Karácsonyi Dávid - válogatott publikációk


Karácsonyi D, Taylor A (2022) Reconceptualising sparsely populated remote edges through the concept of region and space. Journal of Rural Studies 92, 395-403.

Karácsonyi D, Dyrting S, Taylor A (2021) A spatial interpretation of Australia's COVID-vulnerability. International Journal of Disaster Risk Reduction 61, Paper 102299.

Karácsonyi D, Kincses Á (2020). Átrendeződés? Kárpátaljaiak Magyarországon, magyarok Kárpátalján, a 2017-ig terjedő adatok tükrében. Területi Statisztika 60(3) 309-351.

Li Y, Li, Y, Karácsonyi D, Liu Z, Wang Y, Wang J (2020) Spatio-temporal pattern and driving forces of construction land change in a poverty-stricken county of China and implications for poverty-alleviation-oriented land use policies. Land Use Policy 91 Paper 104267

Karácsonyi D (2018). Felosztás vagy felemelkedés? Ukrajna, Európa „nagy tortája”. Tér és Társadalom 32(4) 54-83.

Karácsonyi D (2017). Kísérlet a belarusz gazdasági fejlődés értelmezésére: túlélés vagy alternatív modell? Területi Statisztika 57(6) 608-638.

Karácsonyi, D., Kocsis, K., Bottlik, Zs. (eds.): Belarus in Maps. MTA CSFK, Budapest 2017, 200 p.

Chen Y, Chang K, Han F, Karacsonyi D, Qian Q (2016): Investigating urbanization and its spatial determinants in the central districts of Guangzhou, China. Habitat International vol. 51, pp. 59-69.

Jeney L, Karácsonyi D (szerk.) Minsk and Budapest, the two capital cities: selected studies of post-socialist urban geography and ecological problems of urban areas Budapest; Minsk: Department of Economic Geography and Futures Studies, Corvinus University of Budapest; Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, 2015. 194 p.

Chen J, Chang K, Karácsonyi D, Zhang X (2014) Comparing urban land expansion and its driving factors in Shenzhen and Dongguan, China. Habitat International 43: pp. 61-71

Karácsonyi D, Chang K (2014) Comparison of urban land expansion and population growth in the Taipei metropolitan region. Global Environmental Research 18:(2) pp. 183-190

Karácsonyi D, Hanaoka K (2014) Experiences of demographic changes by Chernobyl accident: for reconstruction of Fukushima. Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers 86: p. 96. Toyama, Japan: 2014.09.20 -2014.09.22.

Karácsonyi D. (2014) A csernobili baleset térbeli hatása a Poleszje demográfiai és urbanizációs folyamataira. Tér és Társadalom 28:(1) pp. 130-154

Karácsonyi D, Chang K (2014) An area-weighted index for measuring urban land expansion. In: Proceedings of Geographical Information Systems Association Vol. 23. Konferencia helye, ideje: Nagoya, Japan, 2014.11.07-2014.11.08. Paper A-3-1.

Skryzhevska L, Karácsonyi D, Botsu K (2014) Separatism in Donbas in the context of Ukraine's regional diversity. Perspectives on Europe 44:(2) pp. 50-62

Karácsonyi D, Kocsis K, Kovály K, Molnár J, Póti L (2014) East-West dichotomy and political conflict in Ukraine - Was Huntington right? Hungarian Geographical Bulletin (2009-) 63:(2) pp. 99-134

Karácsonyi D, Mezentsev K, Pidgrushnyi G, Dövényi Z (2014) From global economic crisis to armed crisis: changing regional inequalities in Ukraine. Regional Statistics 4:(2) pp. 18-39

Yelizaveta Skrizhevska and Dávid Karácsonyi (2012) Rural Population in Ukraine: Assessing Reality, Looking for Revitalization. Hungarian Geographical Bulletin 1. pp. 49-78

Knappe, Elke – Wust, Andreas – Ratschina, Marina – Karácsonyi Dávid – Tim Leibert (2012) Weißrussland – Aktuelle Probleme und Entwicklungen. Daten-Fakten-Literatur zur Geographie Europas 11, Institut für Länderkunde, Leipzig 124 p.

Erőss Ágnes – Karácsonyi Dávid szerk. (2011) Geography in Visegrad and Neighbour Countries - Regional Socio-Economic Processes in Central and Eastern Europe – 20 Years in Transition and 2 Years in Global Economic Crisis. GRI HAS, Budapest 169 p.

Karácsonyi Dávid – Kincses Áron (2011) Ukrainian citizens in Hungary: national cohesion or economic constraint. In. Erőss Ágnes-Karácsonyi Dávid szerk.: Geography in Visegrad and Neighbour Countries, Budapest GRI HAS, pp. 157-169

Karácsonyi Dávid (2011) A csernobili baleset hosszú távú demográfiai-szociális hatásai a Poleszje területén. Limes 2011/3 pp. 71-83

Karácsonyi Dávid (2011) Rural Geography in New Independent States – a review of its literature. Hungarian Geographical Bulletin 1. pp. 79-99

Karácsonyi Dávid (2010) Ukrajna vidékföldrajza. In: Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok. (szerk.: Szabó Szabolcs). Trefort Kiadó. Budapest. 209 p.

Karácsonyi Dávid (2010) The Ukrainian agrarian sector and the global economic crisis - East European Studies, IWE HAS pp. 91-138

Karácsonyi Dávid (2010) A város-vidék szakadék dimenziói Ukrajnában – Kisebbségkutatás 19. évf. 3. sz. pp. 409-427

Karácsonyi Dávid – Kincses Áron (2010) Ukrán állampolgárok Magyarországon: nemzeti összetartozás és gazdasági kényszer. Területi Statisztika 13. (50. évf.) 3. sz. pp. 334-349

Karácsonyi Dávid – Kincses Áron (2010) Az elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére. Földrajzi Közlemények 134. évf. 1. sz. pp. 31-43

Karácsonyi Dávid (2010) Szilszka miszceviszc v Ukrajini: Csinniki rozvitku ta territorialna differenciacija. Ekonomicsna ta szocialna heohrafija, Naukovi zbirnyik 60., Kijiv pp. 188-195

Karácsonyi Dávid (2009) Ein Versuch der Typologie der ländlichen Räume in der Ukraine. Europa Regional 1. pp. 34-50

Bochkovs’ka, Alla – Karácsonyi Dávid – Kovács Zoltán (2008) Settlement System. In: Kocsis Károly –Rudenko, Leonid – Schweitzer Ferenc szerk. Ukraine in Maps. MTA FKI, NAS of Ukraine Institute of Geography Kyiv-Budapest. pp. 81-90

Karácsonyi Dávid – Kozachenko, Tamara – Rudenko, Leonid (2008) Agriculture. In: Kocsis Károly –Rudenko, Leonid – Schweitzer Ferenc szerk. Ukraine in Maps. MTA FKI, NAS of Ukraine Institute of Geography Kyiv-Budapest. pp. 117-124

Dövényi Zoltán – Karácsonyi Dávid (2008) A munkanélküliség és a jövedelmek területi különbségei Ukrajnában. Tér és Társadalom 4. pp. 159- 188

Karácsonyi Dávid (2008) A kelet-európai sztyep és a magyar Alföld mint frontier területek. Földrajzi Értesítő LVII. évf. 1-2. füzet. pp. 185-211

Karácsonyi Dávid (2008) Városföldrajzi tanulmány Minszkről. Földrajzi Közlemények – CXXXII. évf. 3. sz. pp. 315-321

Karácsonyi Dávid (2007) Ukrajna régióinak települési arculata és a településfejlődés eltérő vonásai. Földrajzi Közlemények CXXXI. (LV.) kötet, 1-2. szám pp. 21-38

Karácsonyi Dávid (2007) A FÁK európai tagállamai. In: Probáld F. – Szabó P. szerk. Európa regionális földrajza. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. pp. 474-521

Karácsonyi Dávid (2006) A társadalmi tagoltság és a régiók eredete, arculata Ukrajnában. Földrajzi Értesítő LV. évf. 3-4. füzet. pp. 375-391Karácsonyi Dávid - projektek


  • "The Demography of Disasters". Together with The Northern Institute, Charles Darwin University, Australia and with Risk Frontiers, Macquarie University, Australia, 2016-2019

  • Fukushima and Chernobyl - Modeling demographic trends. Tohoku University, Sendai, Japan, 2014-2015

  • EASTMIG, Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) and the Visegrad Countries - on the eastern edges of the Schengen area. International Visegrad Fund Flagship Project, 2012-2014 (http://www.eastmig.mtafki.hu)

  • ReSEP_CEE, Regional Socio-Economic Processes in Central and Eastern Europe - 20 Years in Transition and 2 Years in Global Economic Crisis. International Visegrad Fund Smal Grant Project, 2011

  • Post-socialist Social and Economic Transition in Urban and in Rural Spaces of Hungarian and Ukrainian Regions, with National Academy of Science of Ukraine, 2013-2015

  • Scientific Preparation of Book-Atlas "Belarus in Maps", with National Academy of Science of Belarus, 2010-2015

  • Weissrussland Aktuell, with Institut für Länderkunde, Leipzig, 2010-2012

  • Ukraine in Maps, 2005-2008