Tovább

Munkatársak - Kocsis KárolyKocsis Károly

intézeti igazgató

Etnikai-politikai földrajzi és migrációs kutatócsoport - vezető


 + (36 1) 309 2628
 kocsis.karoly csfk.org


Kutatási terület
A Kárpát-medence és a Balkán etnikai-, vallás-, politikai és népességföldrajzi kutatása

Tudományos fokozat
MTA rendes tagja 2016
MTA lev. tagja 2010
DSc. MTA 2002
habil. dr. 2000
CSc MTA 1993

Végzettség
MSc. Földrajz-Biológia szakos középiskolai tanár,
Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1984

Részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben

MTA Elnökség tagja: 2011-
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke: 2011-
Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke: 2014-
MTA Közoktatási Elnöki Bizottság tagja: 2011-
MTA Köztestületének tagja: 1994-
MTA Közgyűlésének tagja: 2007-
MTA Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának (AKT) tagja: 2008-2010
MTA AKT Matematikai és Természettudományi Szakbizottságának tagja: 2015-
MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjtanács Kuratóriumának tagja: 2008-2010
MTA Bolyai János Ösztöndíjtanács Kuratóriumának tagja: 2007-2011
MTA X. Osztály Földtudományi Doktori Bizottságának tagja: 2012-
MTA X. Osztály Szádeczky-Kardoss Elemér Kuratóriumának tagja: 2012-
MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának tagja: 1994-
MTA X. Osztály Természetföldrajzi Tudományos Bizottságának tagja: 2010-
MTA Demográfiai Bizottságának tagja: 1999-
MTA Miskolci Területi Bizottságának tagja: 2010-
MTA Magyar Nyelvi Bizottságának tagja: 2008-2010
OTKA Élettelen Természettudományi Kollégium tagja: 2005-2008
OTKA Agrár-, Ökológia-, Környezet- és Földtudományi Kollégium tagja: 2015-
OTKA Földtudomány II. zsűri tagja: 2008-, elnöke 2009- 2012
HUNGEO Magyar Földtudományi Szakemberek Operatív Bizottságának (Magyarhoni Földtani Társulat) elnöke: 2005-2011
Magyar Földrajzi Társaság tagja: 1983-
Magyar Földrajzi Társaság Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Szakosztályának elnöke: 1997-2011
Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja: 1994-
Magyar Földrajzi Társaság Érembizottságának elnöke (1998), Jelölő Bizottságának elnöke (2000, 2013)
Magyarország Nemzeti Atlasza szerkesztő bizottságának tagja: 1993-, elnöke: 2013-
"Hungarian Geographical Bulletin (Földrajzi Értesítő)" (Budapest) tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 1997-, főszerkesztője: 2011-2013
"Külügyi Szemle" tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 2015-
"Kisebbségkutatás" (Budapest) tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 1997-
"Geographica Pannonica" (Újvidék-Novi Sad) tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 1998-
"Migracijske i etničke teme" (Zágráb-Zagreb) tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 2002-
Österreichische Geographische Mitteilungen (Bécs-Wien), tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 2010-Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio   Balcaniensis et Carpathiensis   tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 2015-
A Szerb Földrajzi Társaság (Belgrád-Beograd) tiszteleti tagja: 2002-
A Magyar Kultúra Nemzetközi Társasága választmányának tagja: 2004-


Kocsis Károly - válogatott publikációk


Könyvek, monográfiák

KOCSIS Károly - KOCSISNÉ HODOSI Eszter: Magyarok a határainkon túl - a Kárpát-medencében. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, 179 p. (.pdf, 12 MB)

KOCSIS Károly: Jugoszlávia - Egy felrobbant etnikai mozaik esete. Az etnikai konfliktusok történeti-földrajzi háttere a volt Jugoszlávia területén, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1993, 79p.

KOCSIS Károly - KOCSISNÉ HODOSI Eszter: Minoranze ungheresi nel Bacino dei Carpazi, Servizio Stampa dell'Ambasciata d'Ungheria, Roma, 1994, 163 p. (.pdf, 12 MB)

KOCSIS Károly - KOCSISNÉ HODOSI Eszter: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1998, 241p.

KOCSIS Károly - HEVESI Attila: A magyar-szlovák határvidék földrajza, Lilium Aurum, Dunajská Streda (Slovakia), 2003, 207p.

KOCSIS Károly - BOTTLIK Zsolt - TÁTRAI Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határokon túli régióiban (1989-2002). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest 2006. 197p.

KOCSIS Károly (Ed.) South Eastern Europe in Maps: 2nd, Revised and Expanded Edition, Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2007. 136p.

KOCSIS Károly - RUDENKO, Leonid - SCHWEITZER Ferenc (Eds.) Ukraine in Maps, Institute of Geography, National Academy of Sciences of Ukraine - Geographical Research Institute - Hungarian Academy of Sciences, Kyiv - Budapest, 2008. 155p.

KOCSIS Károly - SCHWEITZER Ferenc (Eds.) Hungary in Maps. Geographical Research Institute - Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2009. 211p.

KOCSIS Károly - SCHWEITZER Ferenc (szerk.) Magyarország térképekben. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2011. 248p.

KOCSIS Károly - TÁTRAI Patrik (Eds.) A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho-Pannonian Area. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet / HAS RCAES Geographical Institute, Budapest, 2012.

KOCSIS Károly - TÁTRAI Patrik (Eds.)   A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho-Pannonian Area. 3. kiadás/ 3rd edition. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet / HAS RCAES Geographical Institute, Budapest, 2015.

Tudományos közlemények, könyvfejezetek

KOCSIS Károly: Contribution to the Background of the Ethnic Conflicts in the Carpathian Basin, In: Geo Journal 32 (1994), Dordrecht, Boston, London, pp. 425-433.

KOCSIS Károly: Ethnicity, In: Eastern Europe and the Former Soviet Union, Environment and Society, ed. by D. TURNOCK, Arnold, London - Oxford University Press, New York, 2001, pp. 88-103.

KOCSIS Károly - BOTTLIK Zsolt: Die Romafrage in der Karpato-Pannonischen Region [The Roma question in the Carpatho - Pannonian region], Europa Regional. 12/3. (2004) 132-140.

KOCSIS Károly: Changing Ethnic Patterns in the Carpatho-Pannonian Region (1989-2002), In: Szarka L. (Ed.) Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), Atlantic Studies in Society on Change Nr.122., Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2004, 36-63.

KOCSIS Károly: Geographical view on the Roma in the Hungarian basin. In: The Roma in Eastern Europe: Past and present, ed. M. Kagami, Gakubunsha, Tokyo, 2005, 78-95.

KOCSIS Károly: Spatial and temporal changes in the relationship between church and state in Hungary, GeoJournal 67: (4) (2006) 357-371.

KOCSIS Károly - VÁRADI Monika: Borders and neighbourhoods in the Carpatho-Pannonian area In: Wastl-Walter D (szerk.) The Ashgate Research Companion to border studies, Farnham: Ashgate, 2011, 585-605

KOCSIS Károly: Historical predecessors and current geographical possibilities of ethnic based territorial autonomies in the Carpathian Basin. Hungarian Geographical Bulletin 62: (1) (2013) 3-46.

Térképek

KOCSIS Károly: Cigányság, In: Magyarország Nemzeti Atlasza [National Atlas of Hungary] (1: 1 000 000), Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1989, pp. 115.,329.

KOCSIS Károly: Magyarország és szomszédsága etnikai térképe (1: 2 000 000), Magyarország Nemzeti Atlasza Kiegészítő Lapjai, 1. füzet, MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, 1994

JORDAN, Peter - KOCSIS Károly - EBERHARDT, Piotr - LOZOVANU, Dorin - MIRONJUK, V - PARTL, Florian - ŠABLIJ, O: Ethnic Consciousness in Central and Southeast Europe around 2000 (1:3.000.000). Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 2006. (Atlas of Eastern and Southeastern Europe : up-to-date ecological, demographic and economic maps; 2.9-G9.)

KOCSIS Károly - BOTTLIK Zsolt: Magyarország mai területének etnikai térképe 1941. (1:500 000), MTA FKI, Budapest, 2009. (34.7 MB)

KOCSIS Károly - BOTTLIK Zsolt: Magyarország etnikai térképe 2001. (1:500 000), MTA FKI, Budapest, 2009. (34.4 MB). Kísérőtanulmány: A népesség változó etnikai arculata Magyarország mai területén.
Kocsis Károly - projektek


 • A Kárpát-medence etnikai földrajza (1997-2000); Azonosítási szám: T 22831
 • A magyarországi német kisebbség etnikai földrajza (különös tekintettel a Dunántúli-középhegység területére) (2000-2002); Azonosítási szám: T 032741
 • Az etnikai térszerkezet tér és időbeli dinamikája a Kárpát-Pannon régióban (különös tekintettel az etnikai konfliktusok földrajzi hátterének feltárására) (2001 - 2004); Azonosítási szám: T 034558
 • Magyarország etnikai földrajza és a recens etnikai térfolyamatok vizsgálata a szomszédos országokban (2005 - 2008); Azonosítási szám: T 049567
 • Ethnic geography and cartography of the countries in the Carpatho-Pannonian area. (2009-2011) Azonosítási szám: T 77973

Kormányzati támogatású projektek

 • A kárpát-medencei magyar nemzeti kisebbségek etnikai- és politikai földrajza (1992-1996);Megbízó: Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Tématanácsa /OKTK/, OKTK VIII/b. 582.
 • Erdély mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Transylvania 1992 (1996-1997);Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin (1997 - 1998); Megbízó: Határon Túli Magyarok Hivatala
 • A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek aktivitása az 1999.évi önkormányzati választásokon (1999); Megbízó: Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi Hivatal
 • Szlovákia mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1991, 1941 (1999 - 2000); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Kárpátalja mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Transcarpathia (Subcarpathia) 1999, 1941 (2000 - 2001); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Horvátország pannon területének etnikai térképe - Ethnic Map of Pannonian Territory of Croatia 2001, 1991, 1941 (2001 - 2002); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • A Vajdaság mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Vojvodina 1941, 2002 (2003 - 2004); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Délkelet Európa térképekben (2004-2007); Megbízó: MTA Elnökség
 • A Muravidék mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Prekmurje 1880 - 2002 (2004 - 2005); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Az Őrvidék mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Burgenland 1910, 1934, 2001 (2004 - 2005); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Ukraine in Maps (2005-2008); Megbízó: MTA Elnökség
 • Magyarország Nemzeti Atlasza (2013- ): Megbízó: MTA Elnökség


Kocsis Károly - előadások