Tovább

Munkatársak - Kovács ZoltánKovács Zoltán

kutatóprofesszor

https://orcid.org/0000-0003-2697-4682

Urbanizációs és településkörnyezeti kutatócsoport - vezető


 + (36 1) 309 2600 /1461
 kovacs.zoltan csfk.org


Kutatási terület:
Városföldrajz, urbanizáció, lakáspiac- és lakásmobilitás, politikai földrajz

Tudományos fokozat:
MTA lev. tagja 2016
DSc. MTA 2003
habil dr. 2000
CSc MTA 1994

Végzettség:
MSc. Földrajz-Biológia szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1984

Oktatási tevékenység:
Tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi TE TTIK,
Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, 2007-
Egyetemi tanár, ELTE, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, 1995-2007

Részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben:
Az Academia Europaea tagja: 2010-
Az MTA levelező tagja: 2016-
MTA X. Osztálya Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság tagja: 2002-, titkára 2002-2008, elnöke 2008-2014
MTA X. Osztálya Természetföldrajzi Tudományos Bizottság tagja: 2016-
MTA X. Osztálya Földtudományi Doktori Bizottság tagja: 2011-
MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság tagja: 2020-
Az MTA Településtudományi Állandó Bizottság tagja: 2003-
Az MTA közgyűlési doktor képviselője: 2007-2013
A Magyar Földrajzi Társaság tagja: 1984-
A Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja: 2001-
A Magyar Földrajzi Társaság főtitkára: 2005-2009
A Magyar Földrajzi Társaság alelnöke: 2009-2017
Az IGU (Nemzetközi Földrajzi Unió) Magyar Nemzeti Bizottság elnöke : 2009-
Az EUGEO (European Society for Geography) nemzetközi tudományos szervezet elnökségi tagja: 2012-, elnöke 2017-
A Lengyel Földrajzi Társaság tiszteleti tagja: 2018-

A Földrajzi Közlemények tudományos folyóirat főszerkesztője: 2005-2009
A Földrajzi Közlemények tudományos folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja: 2009-
A Tér és Társadalom tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 2011-2020
A Területi Statisztika tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 2012-
A Hungarian Geographical Bulletin tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 2011-, főszerkesztője 2014-
Az Europa Regional (Leipzig) tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 2001-
A Journal of Housing and Built Environment tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 2006-
Human Geographies (Bukarest) tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja : 2012-
Geograficky Časopis (Pozsony) tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 2014-
A Modern Geográfia tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 2016-


Kovács Zoltán - válogatott publikációk


Kovács Z, Harangozó G, Szigeti C, Koppány K, Kondor A C, Szabó B: Measuring the impacts of suburbanization with ecological footprint calculations, CITIES: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN POLICY AND PLANNING 101: Paper 102715 (2020)

Kubeš J, Kovács Z: The kaleidoscope of gentrification in post-socialist cities , URBAN STUDIES 57: (13) pp. 2591-2611. (2020)

Kovács Z, Farkas J Zs, Egedy T, Kondor A Cs, Szabó B, Lennert J, Baka D, Kohán B: Urban sprawl and land conversion in post-socialist cities: The case of metropolitan Budapest, CITIES: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN POLICY AND PLANNING 92: pp. 71-81. (2019)

Egedy T, Kovács Z, Kondor A C: Metropolitan region building and territorial development in Budapest: the role of national policies, INTERNATIONAL PLANNING STUDIES 22: (1) pp. 14-29. (2017)

Marcińczak S,Tammaru T, Novák J, Gentile M, Kovács Z, Temelová J, Valatka V, Kährik A & Szabó B: Patterns of Socioeconomic Segregation in the Capital Cities of Fast-Track Reforming Postsocialist Countries, ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS 105: (1) pp. 183-202. (2015)

Kovács Z, Wiessner R, Zischner R: Urban Renewal in the Inner City of Budapest, URBAN STUDIES 50: (1) pp. 22-38. (2013)

Kovács Z, Herfert G: Development Pathways of Large Housing Estates in Post-socialist Cities, HOUSING STUDIES 27: (3) pp. 324-342. (2012)

Bontje M, Musterd S, Kovács Z, Murie A: Pathways Toward European Creative-Knowledge City-Regions, URBAN GEOGRAPHY 32: (1) pp. 80-104. (2011)

Martin‐brelot H, Grossetti M, Eckert D, Gritsai O, Kovács, Z:The Spatial Mobility of the ‘Creative Class’: A European Perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 34. pp. 854-870. (2010)

Kovács Z: Social and economic transformation of historical neighbourhoods in Budapest, TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE / JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY 100: (4) pp. 399-416. (2009)Kovács Zoltán - projektek


Hazai projektek :

•  Magyarország régióinak politikai földrajzi arculata ( F 014452 ), 1994-1997 , OTKA
•  A nagyvárosi átalakulás főbb jellemzőinek vizsgálata Magyarországon ( T 025417 ), 1998-2001 , OTKA
•  Magyarország a 21. század felé: az átalakulás társadalomföldrajza ( T 032204 ), 2000 , OTKA
•  A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői ( T042807 ), 2003-2006 , OTKA
•  A poszt-szocialista urbanizáció területi jellemzői Magyarországon (K 105534), 2013-2015, OTKA
•  A fenntartható városfejlődés kihívásai Magyarországon (K119710), 2016-2020, OTKA
•  Az erőforrás-hatékony és élhető városok fejlesztési lehetőségei Magyarországon (K135546), 2020-2024, OTKA

Nemzetközi projektek :

•  Der Wohnungsmarkt der Budapester Innenstadtrandgebiete im Wandel, 1993-1995, Deutsche Forschungsgemeinschaft
•  The Cultural and Economic Conditions of Decision-making for the Sustainable City (EV5V-CT92-0150), 1994-1995, EU PECO
•  The Social and Economic Consequences of Privatisation in Central and Eastern Europe (CIPA CT93-0082), 1994-1997, EU COPERNICUS
•  Vergleichende Analyse der Stadtentwicklung in Budapest und Leipzig im Prozeß der Transformation, 1998-1999, DAAD-MÖB
•  Räumliche Entwicklungstendenzen der Peripherie europäischer Großstädte, 1999-2001, Deutsche Forschungsgemeinschaft
•  Evaluating Housing and Neighbourhood Initiatives to Improve the Quality of Life in Deprived Urban Neighbourhoods and Assessing the Transferability Across Europe (NEHOM) (EVK4-CT-2000-00027), 2000-2004, EU 5. Keretprogram
•  Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Regions (URGE) (EVK4-CT-2000-00022) 2001-2004, EU 5. Keretprogram
•  An Analysis of Undeclared Work: An In-Depth Study of Specific Items, 2003, EU DG Employment and Social Affairs
•  Revitalisierung von gründerzeitlichen Altbauwohnquartieren in Budapest - Prozesse, Strategien, Perspektiven, 2005-2007, Deutsche Forschungsgemeinschaft
•  Urban Green as a Key for Sustainable Cities (GreenKeys), 2005-2008, INTERREG IIIB CADSES
•  Accommodating Creative Knowledge: competitiveness of European metropolitan regions within the enlarged Union (ACRE) (028270), 2006-2010, EU 6. Keretprogram
•  Zwischen Gentrification und Abwärtsspirale: Socio-spatial change and persistence in residential neighbourhoods of selected CEE urban regions, 2007-2010, Deutsche Forschungsgemeinschaft
•  Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options (POLYCE), 2010-2012, ESPON
• Regions benefitting from returning migrants (Re-Turn), Central Europe Progarmme, Project No. 3CE346P1 (2010-2013)
• Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities (DIVERCITIES), FP 7th Programme (2013-2017)