Tovább

Munkatársak - Kovács AnikóKovács Anikó

tudományos segédmunkatárs

Kartográfiai és Geoinformatikai Munkacsoport


 + (36 1) 309 2600 /1452
 kovacs.aniko csfk.org


Tevékenység:
Számítógépes térképszerkesztés, térinformatika, kiadványok grafikai támogatása

Végzettség:
Msc. Térképész, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2002

Tudományos testületi tagság:
Magyar Földrajzinév-bizottság, 2006 óta


Kovács Anikó - válogatott publikációk


Kovács Anikó (2006): Digitális kartográfia a földrajztudomány szolgálatában. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ LV. ÉVFOLYAM 3-4. FÜZET pp. 413-419.

Balogh János - Kovács Anikó (2008): Földrajzi helyzet, általános jellemzés / Budapest MTA FKI, 2008. A Bátaapátiban épülő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata/ szerk. Schweitzer F. - Bérci K. - Balogh J.

Schweitzer Ferenc - Kis Éva - Kovács Anikó: Studies on paleoenvironmental change using method of sedimentological assessment. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 59:(3) pp. 307-317. (2010)

Agárdi Norbert - Kovács Anikó: Etnikai térképezés a Földrajztudományi Kutatóintézetben. In: Lóki József, Demeter Gábor (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában: Térinformatikai konferencia és szakkiállítás. Debrecen: DE Kossuth Egyetemi Kiadó, 2010. p. 426.

Kocsis Károly - Kovács Anikó - Tátrai Patrik: A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata a 15. század végétől a 21. század elejéig / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho-Pannonian Area from the Late 15th until the Early 21st Century, in: Kocsis Károly - Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho–Pannonian Area, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest, 2012, p. 27.