Tovább

Munkatársak - Kolozsvári (Kovály) KatalinKolozsvári (Kovály) Katalin

tudományos munkatárs

Magyar Tudományos Művek Tára | Google Scholar | Academia.edu | Kárpátalja-kutatások

Etnikai-, politikai földrajzi és migrációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1451
 kovaly.katalin csfk.org


Kutatási terület:
Ukrajna és Kárpátalja társadalom és gazdaságföldrajza, határ menti térségek kutatása, migrációkutatás

Tudományos fokozat:
2021 - PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Földtudományi Doktori Iskola

Végzettség:
MSc. Földrajz, Ungvári Nemzeti Egyetem, Ungvár, 2011
BSc. Biológia, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2009
BSc. Földrajz, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2008

Nyelvismeret:
Magyar (anyanyelv)
Ukrán (C1 szintű komplex nyelvvizsga)
Angol (B2 szintű komplex nyelvvizsga)
Orosz (szabad megértés, társalgási szintű beszéd)

Ösztöndíjak:

2022. Ifjúsági Nemzetközi Konferencia pályázat, MTA - ASEES Regional Scholar Travel Grant: The 54th Annual Convention of the ASEEES, Chicago

2018. Ifjúsági Nemzetközi Konferencia pályázat, MTA: CHALLANGES – IGU Thematic Conference, Moszkva

2017 - 2021. Fiatal Kutatói ösztöndíj: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest

2016. Pageo Alapítvány: 21th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York

2014 szept. - 2015 júl. Vendégkutató, Visegrádi ösztöndíj, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Prágai Károly Egyetem, Csehország

2013 szept. - 2014 febr. Vendégkutató, Campus Hungary ösztöndíj;
Az Ukrán Tudományos Akadémia Földrajzi Intézete, Kijev

2013. március-május Domus Hungarica junior ösztöndíj, Budapest

2011 szept. - 2014 aug. Miniszteri PhD ösztöndíj

Tudományos szervezeti tagságok:
2023- Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, tag

2022- Magyar Földrajzi Társaság, tag

2022- MTA Köztestület, tag (Társadalomföldrajzi Bizottság)

2017- Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezete, tiszteletbeli elnök

2013-2017 Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezete, elnök


Kolozsvári (Kovály) Katalin - válogatott publikációk


Kovály K, Erőss Á. (2023): Miért maradtak? A siker szubjektív megélése az Egyesült Királyságban élő magyarok körében. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 31 (3), pp. 44-66. DOI

Opioła W, Czepil B, Dębicki M, Ganowicz E, Kajta J, Kovály K, Moll Ł, Niedźwiecka-Iwańczak N, Opiłowska E, Pidgrushniy, G (2022): War and politics. The 2022 Russian invasion of Ukraine and refugee crisis on the eastern EU border from the perspective of border studies. POGRANICZE POLISH BORDERLANDS STUDIES 10 (1) pp. 7–22. DOI

Kovály K (2021): The role of ethnic social capital in the operation of entrepreneurs in Transcarpathia, Ukraine. BORDER AND REGIONAL STUDIES 9 (3) pp. 129–156. DOI

Kovály K (2020): Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a vállalkozások térszerveződésében kelet-közép-európai befektetések példáján. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola, 148 p. DOI

Ferenc V, Kovály K, szerk. (2020): Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, 148 p.

Kovály K, Ferenc V (2020): „Össze vagyunk mi itt keveredve”: etnikailag és felekezetileg vegyes családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban.. REGIO 28(1), pp. 70–105.

Tátrai P, Erőss Á, Kovály K (2020): „A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO 28(1), pp. 106–137.

Karácsonyi D, Erőss Á, Tátrai P, Kovály K, Pidhrusniy H (2019): Demográfiai folyamatok és erőforrások Ukrajnában a geopolitikai törésvonalak tükrében. In: Fedinec Cs. (szerk.): "Kijevi csirke": (Geo)politika a mai Ukrajnában. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kalligram Kiadó, Budapest, pp. 136–157.

Kovály K (2018): „A mai világban minden a kapcsolatokon, az ismeretségen múlik”: külföldi befektetők telephelyválasztási döntéseinek jellemzői Kárpátalján az informális etnikai kapcsolatok tükrében. TÉR ÉS TÁRSADALOM 32(1), pp. 77–96. DOI

Erőss Á, Kovály K (2018): A szimbolikus tér átalakulása az Euromajdan után: Kijev és Kárpátalja összehasonlítása. METSZETEK 7(1), pp. 142–164.

Kovály K, Erőss Á, Tátrai P (2017): „Hát megpróbálunk küzdeni”: átalakuló boldogulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után. TÉR ÉS TÁRSADALOM 31(2), pp. 3–22. DOI

Kovály K, Čermáková D (2016): The role of social capital in economic life of the Ukrainian entrepreneurs in Czechia. Acta Universitatis Carolinae Geographica 51(2) pp. 135-144 DOI

Tátrai P, Erőss Á, Kovály K (2016): Migráció és versengő nemzetpolitikák Kárpátalján az Euromajdan után. REGIO 24: (3) pp. 82-110.

Erőss Á, Kovály K, Tátrai P (2016): Effects of the Ukrainian crisis in Transcarpathia: the Hungarian perspective. Warsaw: Centre of Migration Research (Ośrodek Badań nad Migracjami), (CMR Working papers; 92.)

Karácsonyi D, Kocsis K, Kovály K, Molnár J, Póti L (2014) East-West dichotomy and political conflict in Ukraine - Was Huntington right? Hungarian Geographical Bulletin (2009-) 63:(2) pp. 99-134 DOIKolozsvári (Kovály) Katalin - projektek


Hazai projektek

„Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon”, NKFIH K139127 (2021–2024) – résztvevő kutató

A kárpátaljai magyar szórvány demográfiai felmérése (2018-2019) - résztvevő kutató

SUMMA 2017: A kárpátaljai magyarság demográfiai felmérése (2017) - résztvevő kutató


Nemzetközi projektek

New aspects of urban transformation in Lithuania and Hungary, with Lithuanian Academy of Sciences (2023 - 2025)

Economic, social and environmental urban disparities in Romania and Hungary, with Romanian Academy of Science (2023 - 2025)

The impact of Brexit on migration from the V4 countries: migrant strategies, International Visegrad Fund, strategic grant (2019–2023)

Migration trends and geopolitical challenges in Ukraine and Hungary, with National Academy of Science of Ukraine (2019–2021)

Regional processes and global challenges following 2008 crisis in Ukraine and Hungary, with National Academy of Science of Ukraine (2016 - 2018)

Local Effect of Ukrainian Crises in Transcarpathia, Western Ukraine. Cross-border cooperation at the time of crisis on neighbor's soil, with University of Warsaw, Centre of Migration Research (2015 - 2016)

Scientific Preparation of Book-Atlas 'Belarus in Maps', with National Academy of Science of Belarus (2015 - 2016)

Post-socialist Social and Economic Transition in Urban and in Rural Spaces of Hungarian and Ukrainian Regions, with National Academy of Science of Ukraine (2013 -2015)