Tovább

Munkatársak - Viczián IstvánViczián István

tudományos munkatárs

Negyedidőszaki és felszínfejlődési folyamatok kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1489
 viczian.istvan csfk.org


Kutatási terület:
Geomorfológia, környezettörténet és tájrekonstrukció, környezetvédelem, mérnökgeomorfológia és térképezés

Tudományos fokozat :
Pécsi Tudományegyetem TTK Földtudományok Doktori Iskolája, PhD 2009

Végzettség:
Pécsi Tudományegyetem - Földrajz szakos tanár, 2001
Pécsi Tudományegyetem - Környezethasználat egyetemi szakirányi képzés, 2001

Tudományos testületi tagság:
MTA Köztestületi tag, Természetföldrajzi Tudományos Bizottság 2010
MTA Geomorfológiai Albizottság, tag 2012

Tudományos társasági tagság:
Magyar Földrajzi Társaság, tag 2001


Viczián István - válogatott publikációk


Viczián I., Zatykó Cs. 2011. Geomorphology and environmental history in the Drava valley, near Berzence - Földrajzi Értesítő - Hungarian Geographival Bulletin 60:(4) pp. 357-377.

Schweitzer F., Viczián I. 2011. Magyarországi vörösiszap-tározók mint potenciális környezeti veszélyforrások. - In: Schweitzer F . (szerk.) Katasztrófák tanulságai: stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, (Elmélet-módszer-gyakorlat; 67.) pp. 69-100.

Viczián I. 2010. Az ember és a környezet kölcsönhatásának vizsgálata régi térképek segítségével a Tata, Komárom és Dunaalmás közötti területen. - In: Görcs N. L., Pirisi G. (szerk.) Tér - Tálentum - Tanítványok II. Pécs: IDResearch Kft./Publikon, pp. 93-106.

Viczián I., Horváth F. 2009. Az ember természetátalakító munkája Tata és a Duna között. - In: Kázmér M . (szerk.) Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Budapest: Hantken Kiadó. pp. 95-108.

Viczián I. 2008. Veszélyes hulladéklerakók a Duna árterén, Mosonmagyaróvár és Dunaalmás között. - In: Fodor I. (szerk.) A fenntartható fejlődés környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. pp. 232-238.

Viczián I., Kis M. 2008. The enviromental state and natural conditions of Komárom. -- In: Sikos T. T., Tiner T. (szerk.) One town - two countries: Komárom - Komárno, Komárom: J. Selye University, Research Institute, 2008. pp. 73-79.

Balogh J., Schweitzer F., Viczián I. 2008. Bátaapáti magasparti területeinek tömegmozgásai és a partvédelem műszaki megoldásainak lehetőségei. - In: Schweitzer F., Bérci K., Balogh J. (szerk.) A Bátaapátiban épülő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata. Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, pp. 122-135.

Viczián I., Kis M. 2007. A két Komárom környezeti állapota és természeti viszonyai. - In: Sikos T. T., Tiner T. (szerk.) Egy város - két ország: Komárom - Komárno, Komárom: Selye János Egyetem, 2007. pp. 216-236.

Viczián I. 2006. Dangerous waste depositories on the flood plain of the Danube between Mosonmagyaróvár and Dunaalmás. - In: Halasi-Kun G. (szerk.) Sustainable development in Central Europe. Pollution and water resources: Columbia University Seminar Proceedings XXXVI. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 157-163.

Viczián I., Horváth F. 2006. A tatai mocsarak a római korban és Mikoviny Sámuel lecsapoló munkája. Földrajzi Értesítő - Hungarian Geographival Bulletin 55.:(3-4.) pp. 257-272.

Horváth F., Viczián I. 2006. Az ember természetformáló hatása a Fényes-patak és az Által-ér Tata alatti szakaszának ártéri területein. - In: Kázmér M . (szerk.) A Környezettörténet 2006 Konferencia előadásainak összefoglalói. Budapest: Hantken Kiadó, pp. 50-51.

Balogh J., Kis É., Schweitzer F., Viczián I. 2006. Feltételezett klímaváltozások kapcsolata az árvizekkel és a belvizekkel a Tisza Jász-Nagykun-Szolnok megyei árterein. - In: Láng I., Jolánkai M., Csete L. (szerk.) A globális klímaváltozás: Hazai hatások és válaszok: VAHAVA zárókonferencia, Budapest, Akaprint CD-ROM

Viczián I. 2004. Az almásfüzitői vörösiszap-zagytározók környezetgeomorfológiai viszonyai. Földrajzi Értesítő - Hungarian Geographival Bulletin 53.:(1-2.) pp. 85-92.

Viczián I. 2004. Az almásfüzitői vörösiszap-zagyatározók radiológiai jellemzői. - In: Babák K., Tóth J. (szerk.) Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából IV., Pécs, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, pp. 78-84.

Horváth F., Viczián I. 2004. Brigetio (Ószőny) - Azaum (Almásfüzitő) limes-szakaszának római kori emlékei a terület geomorfológiai viszonyainak tükrében. - In: Füleky Gy. (szerk.) A táj változásai a Kárpát-medencében, Víz a tájban, Gödöllő, Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány, pp. 223-227.

Viczián I . 2003. Környezetvédelem / Environmental issues. - In: Sikos T. T., Tiner T. (szerk.) Tatabányai Kistérség Tér-Képekben / Tatabánya Microregion In-View, Tata: Geomarket, CD-ROM

Viczián I. 2003. Engineering Geomorphologic Problem of Red Mud Depositories on the Flood Plain of the Danube. - In: Lehoczky L., Kalmár L. ( szerk.) 4th International Conference of PhD Students, Miskolc, Miskolci Egyetem, pp. 405-412.