Válogatott publikációk

Intézetünk Kárpátalja-kutatással kapcsolatos válogatott publikációi

Szerzők Cím, kiadási adatok Megjelenés éve
Kocsis K. Az etnikai térszerkezet átalakulása Kárpátalja mai területén az elmúlt fél évezredben. In: Boros, L (szerk.) Kárpátalja : A Nyírségi Földrajzi Napok előadásai. Nyíregyháza, Magyarország : Bessenyei György Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék, pp. 75-83.
1999
Kocsis K. Kárpátalja mai területének etnikai térképe = Ethnic Map of Present Territory of Transcarpathia (Subcarpathia) 1941, 1999 (1:266.000). MTA FKI - MTA KKI, Budapest
2001
Karácsonyi D. A társadalmi tagoltság és a régiók eredete, arculata Ukrajnában. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ 55:3-4 pp. 375-391.
2006
Karácsonyi D. Ukrajna régióinak települési arculata és a településfejlődés eltérő vonásai. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 55:1-2 pp. 21-38.
2007
Dövényi Z. - Karácsonyi D. A munkanélküliség és a jövedelmek területi különbségei Ukrajnában. TÉR ÉS TÁRSADALOM 22:4 pp. 159-188.
2008
Kocsis K. - Rudenko, L. - Schweitzer F. (szerk.) Ukraine in Maps. Budapest, Magyarország, Kiev, Ukrajna : Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Institute of Geography, National Academy of Sciences of Ukraine , 147 p.
2008
Karácsonyi D. Ein Versuch der Typologie der ländlichen Räume in der Ukrainen. EUROPA REGIONAL 17:1 pp. 34-50.
2009
Karácsonyi, D. - Kincses, Á. Az elvándorlás hatása a kárpátaljai magyarság helyzetére. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 134:1 pp. 31-43.
2010
Karácsonyi, D. - Kincses, Á. Ukrán állampolgárok Magyarországon: nemzeti összetartozás és gazdasági kényszer. TERÜLETI STATISZTIKA 13:3 pp. 334-349.
2010
Karácsonyi D. A város-vidék "szakadék" dimenziói Ukrajnában. KISEBBSÉGKUTATÁS 19:3 pp. 409-427.
2010
Karácsonyi D. Ukrajna vidékföldrajza. Budapest, Magyarország : Trefort Kiadó (2010) , 209 p.
2010
Erőss, Á. - Karácsonyi D. (szerk.) Geography in Visegrad and neighbour countries: regional socio-economic processes in Central and Eastern Europe - 20 years in transition and 2 years in global economic crisis. Budapest, Magyarország : Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, 169 p.
2011
Karácsonyi D. - Kocsis K. - Kovály K. - Molnár J. - Póti L. East-West dichotomy and political conflict in Ukraine - Was Huntington right?. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 63:2 pp. 99-134.
2014
Karácsonyi D. - Mezentsev, K. - Pidgrushnyi, G. - Dövényi Z. From global economic crisis to armed crisis: changing regional inequalities in Ukraine. REGIONAL STATISTICS 4:2 pp. 18-39.
2014
Erőss Á. - Kovály K. - Tátrai P. Effects of the Ukrainian crisis in Transcarpathia: the Hungarian perspective. Warsaw : Centre of Migration Research, 30 p.
2016
Kovály K. - Čermáková, D. The role of social capital in economic life of the Ukrainian entrepreneurs in Czechia. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE GEOGRAPHICA 51:2 pp. 135-144.
2016
Tátrai P. - Erőss Á. - Kovály K. Migráció és versengő nemzetpolitikák Kárpátalján az Euromajdan után. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 24:3 pp. 82-110.
2016
Kovály K. - Erőss Á. - Tátrai P. „Hát megpróbálunk küzdeni”: átalakuló boldogulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után. TÉR ÉS TÁRSADALOM 31:2 pp. 3-22.
2017
Tátrai P - Erőss Á - Kovály K. Kin-state politics stirred by a geopolitical conflict: Hungary's growing activity in post-Euromaidan Transcarpathia, Ukraine. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 66:3 pp. 203-218.
2017
Erőss Á - Kovály K. A szimbolikus tér átalakulása az Euromajdan után: Kijev és Kárpátalja összehasonlítása. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 7:1 pp. 142-164.
2018
Karácsonyi D. Felosztás vagy felemelkedés? Ukrajna, Európa „nagy tortája”. TÉR ÉS TÁRSADALOM 32:4 pp. 54-83.
2018
Kovály K. Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a kárpátaljai magyar vállalkozások működésében a Beregszászi járás példáján. KISEBBSÉGI SZEMLE 6:2 pp. 87-111.
2021
Kovály K. Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a csehországi ukrán vállalkozók befektetési tevékenységében és vállalkozásaik térszerveződésében. In: Fazekas, Andrea; Kosztur, András; Turányi, Tatjána (szerk.) Kutatás a Föld körül : Kárpátaljai fiatal magyar kutatók a nagyvilágban. Beregszász, Ukrajna : Momentum Doctorandus (2020) pp. 139-165.
2020
Kovály K. Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a vállalkozások térszerveződésében kelet-közép-európai befektetések példáján. PhD értekezés. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola.
2019
Kovály K. „A mai világban minden a kapcsolatokon, az ismeretségen múlik” : Külföldi befektetők telephelyválasztási döntéseinek jellemzői Kárpátalján az informális etnikai kapcsolatok tükrében. TÉR ÉS TÁRSADALOM 32:1 pp. 77-96.
2018
Kovály K. Kényszer szülte kárpátaljai vállalkozó családok. In: Czaller L. - Csite A - Geambaşu R. (szerk.): Húzóerők. Jelentés a külhoni magyar családi vállalkozások helyzetéről 2017. Bp., Hétfa Kutatóintézet, Nemzetpolitikai Kutatóintézet. pp. 97-106.
2017
Tátrai P. - Molnár J. - Molnár D. I. - Kovály K. - Erőss Á. - Ferenc V. - Rákóczi K. A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 7:1 pp. 5-29.
2018
Tátrai P - Molnár J - Kovály K - Erőss Á. A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. KISEBBSÉGI SZEMLE 3:3 pp. 7-31.
2018
Tátrai P. ; Molnár J. ; Kovály K. ; Erőss Á. Changes in the number of Hungarians in Transcarpathia Based on the survey ‘SUMMA 2017’. HUNGARIAN JOURNAL OF MINORITY STUDIES 2. pp. 103-135.
2018
Karácsonyi D - Erőss Á - Tátrai P - Kovály K - Pidhrusniy, H. Demográfiai folyamatok és erőforrások Ukrajnában a geopolitikai törésvonalak tükrében. In: Fedinec, Csilla (szerk.) "Kijevi csirke" : (Geo)politika a mai Ukrajnában. Budapest, Magyarország : MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kalligram Kiadó. pp. 136-157.
2019
Erőss Á. Akik maradtak: pillanatfelvétel az otthon maradt közösségekről a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 138-170.
2020
Erőss Á. Beregszász szimbolikus tereinek átalakulása a rendszerváltás éveiben. NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR: A GYÖRFFY ISTVÁN NÉPRAJZI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 28:1-2 pp. 64-90.
2020
Ferenc V - Kovály K. Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Budapest : Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 148 p.
2020
Karácsonyi D. - Kincses Á. Átrendeződés? Kárpátaljaiak Magyarországon, magyarok Kárpátalján, a 2017-ig terjedő adatok tükrében. TERÜLETI STATISZTIKA 60:3 pp. 309-351.
2020
Kovály K. - Ferenc V. „Össze vagyunk mi itt keveredve”: etnikailag és felekezetileg vegyes családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 70-105.
2020
Tátrai P. A kárpátaljai magyar szórvány kutatása. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 5-34.
2020
Tátrai P - Erőss Á - Kovály K. „A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 106-137.
2020
Tátrai. P - Molnár J. Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 28:1 pp. 35-69.
2020
Kovály K. Транскордонне співробітництво Закарпаття та перспективи його розвитку. GEOGRAPHY AND TOURISM / GEOGRAFIJA TA TURIZM 10 pp. 97-103.
2010
Kovály K. A Kárpátaljára érkező külföldi beruházások. In: Kohut, Attila; Penckófer, János (szerk.) Acta Beregsasiensis 2010 (3) : A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, Ungvár, Ukrajna : PoliPrint Kft., (2010) pp. 81-86.
2010
Kovály K. Határok és határrégiók. Az ukrán-magyar határszakasz. In: Nemes, Nagy J (szerk.) Térfolyamatok, térkategóriák, térelemzés. Budapest, Magyarország : ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék (2012) 272 p. pp. 198-214.
2012
Tátrai P. A kárpátaljai magyar szórvány típusai, tagolási lehetőségei. Kisebbségi Szemle 5.3. 7–31.
2020