Tovább

Munkatársak - Tátrai PatrikTátrai Patrik

tudományos főmunkatárs

https://orcid.org/0000-0002-7365-1993
https://mtafki.academia.edu/PatrikT%C3%A1trai
https://www.researchgate.net/profile/Patrik-Tatrai
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013865

Etnikai-, politikai földrajzi és migrációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1469
 tatrai.patrik csfk.org


Főbb kutatási területek
Etnikai földrajz, politikai földrajz, kritikai kartográfia, migráció

Tudományos fokozat
PhD. ELTE 2009

Végzettség
MSc. Terület- és településfejlesztő geográfus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2002

Díjak, ösztöndíjak
2021:   Bolyai emléklap (adományozó: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma)
2019:   Bolyai+ ösztöndíj: Recens etnikai folyamatok vizsgálata a Kárpát-medencében
2017:   Bolyai János ösztöndíj: Az etnikai szerkezet átalakulása a kelet-közép-európai poszt-szocialista országokban: elméletek és alkalmazhatóságuk
2014:   Pro Geographia díj (adományozó: Magyar Földrajzi Társaság)
2008:   Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány: Interetnikus viszonyok, együttélés a történeti Szatmárban
2003:   MTA – SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund): A cigányság leszakadásának, marginalizálódásának, szegregációjának szociálgeográfiai vizsgálata alföldi térségekben és településeken

Részvétel a tudományos közéletben
2018- Az ICA-IGU Toponímiai Bizottságának külső tagja
2018- A Kisebbségi Szemle szerkesztőbizottságának tagja
2014- A Regio szerkesztőbizottságának tagja
2012- Az MTA Domus Kuratóriumának tagja
2012- Az MTA Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság
Politikai Földrajzi Albizottságának tagja
2011- A Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja
2009- Az MTA Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottságának tagja
2009- Az MTA Köztestületi tagja
2009- A Magyar Földrajzi Társaság Társadalom-földrajzi szakosztályának titkára
2004- A Magyar Földrajzi Társaság tagja


Tátrai Patrik - válogatott publikációk


Könyvek

Tátrai P. – Ferenc V. – Rákóczi K. – Márton J. (2022): Közoktatási kör(tér)kép – A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években. CSFK – Gondolat, Budapest.

Erőss Á. - Kovály K. - Tátrai P. (2016): Effects of the Ukrainian Crisis in Transcarpathia: the Hungarian Perspective. Centre of Migration Research Working Papers 92/150, Warsaw.

Kocsis K. - Tátrai P. (szerk. 2015): A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata - Changing Ethnic Patterns of the Carpatho-Pannonian Area. Harmadik, átdolg. és bőv. kiad. MTA CSFK FI. Budapest. 12 térkép, 35 p.

Tátrai P. (2010): Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban. MTA FKI, Budapest. 242 p. mellékletek letöltése

Tátrai P. (2007): Válogatott bibliográfia Köztes-Európa etnikai földrajzához és etnikai térképezéséhez (1691-2006). MTA FKI. Budapest. 61 p.

Kocsis K. - Bottlik Zs. - Tátrai P. (2006): Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban (1989-2002). MTA FKI. Budapest. 197 p.

Tanulmányok

Tátrai P A demográfiai asszimiláció számszerűsítésének lehetőségei a szlovákiai magyarok 2021-es népszámlálási adatai példáján. KISEBBSÉGI SZEMLE 8 : 3 pp. 35-69. , 35 p. (2023)

Erőss, Á., Holányi, Á., Tátrai, P. (2022): Toponymic politics and the role of heritagisation in multiethnic cities in Romania. International Journal of Heritage Studies, 28 (6): 763-777. DOI

Erőss, Á., Kovály, K., Tátrai, P. (2021): Ethnic categorization practices and boundary (re)making in a multiethnic borderland of Ukraine. Border and Regional Studies, 9(4), 173-198. DOI

Tátrai P. (2020): A kárpátaljai magyar szórvány típusai, tagolási lehetőségei. Kisebbségi Szemle 5.3. 7–31.

Tátrai P. - Erőss Á. - Kovály K. (2020): „A görögök magyar nyelvű ukránok.” Az etnikai identifikáció és kategorizáció változó mintázatai a kárpátaljai magyar szórványban. REGIO, 28. 1. 106-137.

Tátrai P. - Molnár J. (2020): Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben. REGIO, 28. 1. 35-69.

Tátrai P. (2020): A kárpátaljai magyar szórvány kutatása. REGIO, 28. 1. 5-34.

Pénzes, J. - Pásztor, I.Z. - Tátrai, P. - Kóti, T. (2019): Roma population in Hungary – spatial distribution and its temporal changes. Deturope. 11(3), 138-159.

Tátrai P. – Molnár J. – Kovály K. – Erőss Á. (2018): Changes in the Number of Hungarians in Transcarpathia Based on the Survey ‘SUMMA 2017’. Hungarian Journal of Minority Studies 2. 103-135.

Tátrai P. – Molnár J. – Kovály K. – Erőss Á. (2018): A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. Kisebbségi Szemle 3.3. 7–31.

Tátrai P. – Molnár J. – Molnár D. I. – Kovály K. – Erőss Á. – Ferenc V. – Rákóczi K. (2018): A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására. Metszetek, 7.1. 5-29. DOI

Taylor, A. – Tátrai, P. – Erőss, Á. (2018): Visible minorities in remote areas: a comparative study of Roma in Hungary and Indigenous people in Australia. Hungarian Geographical Bulletin 67. 1. 43-60. DOI

Pénzes J. – Tátrai P. – Pásztor I. Z. (2018): A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Területi Statisztika 58. 1. 3–26. DOI

Tátrai P. – Erőss Á. – Kovály K. (2017): Kin-state politics stirred by a geopolitical conflict: Hungary’s growing activity in post-Euromaidan Transcarpathia, Ukraine. Hungarian Geographical Bulletin 66. 3. 203–218. DOI

Tátrai P. (2017): A Kárpát-medencei magyar szórványok településszerkezete és főbb demográfiai jellemzői. Kisebbségi Szemle 2. 1. 7–31.

Tátrai P. – Pálóczi Á. – Pásztor I. Z. – Pénzes J. (2017): Etnikai besorolási gyakorlatok: a cigányság külső kategorizálását befolyásoló tényezők. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle 7. 2. 44–64. DOI

Kovály K. - Erőss Á. - Tátrai P. (2017): „Hát megpróbálunk küzdeni”: átalakuló boldogulási stratégiák Kárpátalján az Euromajdan után. Tér és Társadalom 31. 2. 3–22. DOI

Tátrai P. - Erőss Á. - Kovály K. (2016): Migráció és versengő nemzetpolitikák Kárpátalján az Euromajdan után. Regio 24. 3. 82–110.

Szabó B. - Tátrai P. (2016): Regional and social cleavages in the Slovak elections after the change of the regime. Geografický časopis 68. 3. 195–212.

Erőss Á. - Tátrai P. (2016): When reality meets power-rhetoric. Power, mapping and practice in contested spaces: the case of Cyprus and Karabakh. Documenti geografici 2016. 1. 1–30. DOI

Tátrai P. - Erőss Á. (2016): Toponymic silence in contested geographical spaces: The neglect of place-name changes in Cyprus and in Central and Eastern Europe. In: Jordan, P. - Woodman, P. (eds.): Place-Name Changes. Name & Place - Contributions to Toponymic Literature and Research, Band 5. Verlag Dr. Kovač. Hamburg. pp. 385-401.

Pénzes J. - Pásztor I. - Tátrai P. (2015): Demographic Processes in Developmentally Peripheral Areas in Hungary. Stanovništvo 53. 2. 87-111. DOI

Tátrai P. (2014): Etnikai folyamatok Magyarországon az ezredforduló után. Területi Statisztika 54. 5. 506-523.

Tátrai P. (2014): Utak és értelmezések napjaink magyarországi etnikai földrajzi kutatásaiban. Regio 22. 2. 45-65.

Tátrai P. - Kocsis K. - Gábrity Molnár I. - Takács Z. (2013): A Vajdaságot érintő migráció és annak történeti előzményei. Tér és Társadalom 27. 2. pp. 35-54. DOI

Takács Z. - Tátrai P. - Erőss Á. (2013): A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció. Tér és Társadalom 27. 2. pp. 77-95. DOI

Nagy I. - Tátrai P. (2013): A migráció hatása Temerin népességnövekedésére és etnikai szerkezetének átalakulására . Tér és Társadalom 27. 2. pp. 134-146. DOI

Tátrai P. (2013): Az etnikai viszonyok átalakulása a Zoborvidéken - két felmérés tükrében. In: Fedinec Cs. - Ilyés Z. - Simon A. - Vizi B. (szerk.): A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Kalligram. Pozsony. 538-556.

Erőss Á. - Filep B. - Rácz K. - Tátrai P. - Váradi M. M. - Wastl-Walter, D. (2011) Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon. Tér és Társadalom 25. 4. pp. 3-19. DOI

Szabó B. - Tátrai P (2011): Területi különbségek a pártpreferenciákban Szlovákiában, 1992-2010. Tér és Társadalom 25. 4. pp. 61-80. DOI

Tátrai, P. (2011): Ethnic residential segregation in three cities of Northwest Romania. Hungarian Geographical Bulletin 60. 2. pp. 189-216.

Tátrai P. (2011): Anyanyelv és nemzetiség mint az interetnikus kapcsolatok mutatója Erdély magyar lakosságának példáján. Tér és Társadalom 25. 2. pp. 48-68. DOI

Erőss, Á. - Tátrai, P. (2010): Ethnic features of symbolic appropriation of public space in changing geopolitical frames - the case of Oradea/Nagyvárad. Hungarian Geographical Bulletin 59. 1. pp. 51-68.

Tátrai P. (2009): Etnikai térszerkezet és etnikai identitás a Nyitrai járásban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 11. 3. pp. 55-78.

Tátrai P. (2007): Az etnikai és vallási identitás földrajzi vetületei Szlovákiában. Kisebbségkutatás 16. 2. pp. 290-320 és 16. 3. pp. 657-658. (Ábrák, zip 4,3 Mb - Táblázatok, xls 34 kb)

Tátrai P. (2006): Adalékok a települések belső etnikai térszerkezetének kutatásához. Földrajzi Értesítő 55. 3-4. pp. 273-286.


Tátrai Patrik - projektek


 • 2023–2025 "Gazdasági, társadalmi és környezeti egyenlőtlenségek romániai és magyarországi városi terekben", MTA-RTA kutatási projekt mobilitási támogatása, témavezető

 • 2021-2024: „Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon”, NKFIH K139127, témavezető: Erőss Ágnes

 • 2021-2022: „Kárpát-medencei külhoni magyar közoktatási atlasz megjelentetése”, NKFIH MEC_K 141147, vezető kutató

 • 2019-2022: „Migrációs folyamatok és geopolitikai kihívások Ukrajnában és Magyarországon”, MTA-UNTA kutatási projekt mobilitási támogatása, témavezető

 • 2018: „A kárpátaljai magyar szórvány asszimilációjának vizsgálata”, Miniszterelnökség, témavezető

 • 2017: „SUMMA 2017: Kárpátalja magyar népességének demográfiai felmérése”, Miniszterelnökség, témavezető

 • 2015-2016: "Cross-border cooperation at the time of crisis on neighbor's soil", International Visegrad Fund

 • 2010-2012: TRANSMIG: Integrating (trans)national migrants in transition states (SCOPES Co-operation Programme) Honlap

 • 2009-2012: Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban - Tövishát, Zobor-vidék

 • 2009-2012: A Kárpát-Pannon térség országainak etnikai földrajza és térképezése (OTKA K77973)

 • 2007-2010: Searching for Neighbours (SefoNe): Dynamics of Physical and Mental Borders in the New Europe. (2007-2010) (EU FP6) Honlap