Tovább

Munkatársak - Tóth AdriennTóth Adrienn

tudományos főmunkatárs

Természetföldrajzi kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1490
 toth.adrienn csfk.org


Kutatási terület:
Talajerózió, tájökológia

Tudományos fokozat :
PhD. (Földtudományok), ELTE 2004

Végzettség:
MSc. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar, Tájvédelmi Tanszék, 1997.


Tóth Adrienn - válogatott publikációk


Jakab G, Szalai Z, Kertész Á, Tóth A , Madarász B, Szabó Sz Biological geotextiles against soil degradation under subhumid climate: a case study. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 7:(2) pp. 125-134. (2012) IF: 1.450*

Smets T, Poesen J, Bhattacharyya R, Fullen M A, Subedi M, Booth C A, Kertész Á, Szalai Z, Tóth A , Jankauskas B, Jankauskiene G, Guerra A, Bezerra J F R, Yi Z, Panomtaranichagul M, Bühmann C, Paterson D G Evaluation of biological geotextiles for reducing runoff and soil loss under various environmental conditions using laboratory and field plot data. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 22:(5) pp. 480-494. (2011) IF: 1.402

Kertész Á, Szalai Z, Jakab G, Tóth A , Szabó Sz, Madarász B, Jankauskas B, Guerra A, Bezerra J F R, Panomtaranichagul M, Chau Thu D, Yi Z Biological geotextiles as atool for soil moisture conservation. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 22:(5) pp. 472-479. (2011) IF: 1.402

Fullen M A, Subedi M, Kertész Á, Tóth A , Szalai Z, Jakab G, Tomlinson P Utilising biological geotextiles: introduction to the BORASSUS project and global perspectives. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 22:(5) pp. 453-462. (2011) IF: 1.402

Bhattacharyya R, Fullen M A, Booth C A, Kertész Á, Tóth A , Szalai Z, Jakab G, Kozma K, Jankauskas B, Jankauskiene G, Bühmann C, Paterson G, Mulibana E, Nell J P, Van der Merwe G M E, Guerra A J T, Sathler R, Bezerra J F R, Peres S M, Yi Z, Yongmei L, Li T, Panomtarachichigul M, Peukrai S, Thu D C, Cuong T H, Toan T T Effectiveness of biological geotextiles for soil and water conservation in different agro-environments. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 22:(5) pp. 495-504. (2011) IF: 1.402

Bhattacharyya R, Fullen M A, Kertész Á, Tóth A , Szalai Z, Jakab G, Kozma K, Toan TT Effect of biomats on runoff and water erosion under selected agro-environmental conditions. In: Edelstein A, Bär D (szerk.) Handbook of environmental research. New York: Nova Science Publishers Inc., 2010. pp. 387-402. (ISBN:9781607414926)

Tóth A , Szalai Z Tájökológiai és tájtipológiai vizsgálatok a Tetves-patak vízgyűjtőjén. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 5:(1) pp. 131-142. (2007)

Booth CA, Fullen M A, Kertész Á, Tóth A , Szalai Z, Jakab G, Kozma K, Corkhill C Contributions of biogeotextiles to sustainable development and soil conservation in developing countries: the BORASSUS Project. In: Tiezzi E, Marques J C, Brebbia C A, Jorgensen S E (szerk.) Ecosytems and Sustainable Development VI. Southampton: Wessex Institute of Technology, 2007. pp. 123-141. (WIT Transactions on Ecology and the Environment; 106.)

Tóth A Relationship between soil erosion and land use change in Lake Velence catchment. In: Nestroy O, Jambor P (szerk.) Aspects of the Erosion by Water in Austria, Hungary and Slovakia. Bratislava: Soil Science and Conservation Research Institute, 2003. pp. 153-159. (ISBN:80-89128-01-7)

Tóth A , Szalai Z, Jakab G, Kertész Á, Bádonyi K, Mészáros E Talajpusztulás modellezése MEDRUSH modell alkalmazásával. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 50:(1-4) pp. 127-136. (2001)

Kertész Á, Huszár T, Tóth A Soil Erosion Assessment and Modelling. In: Kertész Á, Schweitzer F (szerk.) Physico-geographical research in Hungary. Budapest: Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, 2000. pp. 63-74. (Studies in Geography in Hungary; 32.) (ISBN:963 7395 83 0)Tóth Adrienn - projektek


Nemzetközi projektek

BORASSUS projekt. Pálmalevélből készült geotextíliák környezetvédelmi és társadalmi-gazdasági hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez. 2005-2009.

HERODOT projekt. Using the WEB in teaching Geography - Socrates program: Az internet használata a földrajzoktatásban. 1999-2000.

Velencei-tavi Integrált Téirnformatikai Rendszer. Azonosítási szám: NKF 1-7199 és M-157-13198 Magyar - Luxemburgi Környezetvédelmi Minisztériumok közötti együttműködés - program. 1998-2000.

MEDALUS III. (Mediterranean Desertification and Land Use - Mediterrán elsivatagosodás és földhasználat) EU IV. Keretprogram. 1996-1999.

OTKA projekt

A Velence-Vértes régió földhasznosításának stabilitása. (F 030060) 1999-2001.

Állami támogatású projekt

Kis és közepes radioaktivitású atomerőművi hulladékok végleges elhelyezése. Előzetes környezeti hatástanulmány előkészítése - A Nagymórágyi-völgy vízgyűjtőjének természetföldrajzi vizsgálata és a Hilda-völgy részvízgyűjtő területén létesítendő átmeneti flekk-depónia helyének részletes geomorfológiai és geoökológiai kutatása. 2003.

Nemzetközi együttműködés

COST Action 634. "On- and Off-site Environmental Impacts of Runoff and Erosion" European Science Foundation (ESF) COST Office, Research and Development COST Environmental Research Activities. 2003-2008.

Akadémiaközi együttműködés

A talajtulajdonságok szerepe a víz és szél általi talajpusztulásban: a K tényező összehasonlító vizsgálata dél-afrikai és magyarországi molliszolokon. Magyar-Dél-afrikai kormányközi TÉT együttműködés. (RSA-859/99) 2000-2002