A CSFK Földrajztudományi Intézete már több mint 20 éve végez Kárpátaljával kapcsolatos kutatásokat. E régió sajátosságát nemcsak hányattatott történelme és jelene, a kelethez és nyugathoz tartozás párhuzamossága adja, hanem az állandó változás, mozgásban levés is. Éppen ezért célunk Kárpátalja, e sokszínű térség aktuális társadalmi-gazdasági-(geo)politikai folyamatait több szinten – európai, poszt-szovjet, ukrajnai és Kárpát-medencei kontextusban – mélyrehatóan vizsgálni, valamint széles körben megismertetni. A regionális folyamatok, a makrolépték mellett kutatásaink fókuszában a kárpátaljai hétköznapok, a családi, települési mikrovilágok bemutatása áll.

A hazai és nemzetközi tudományos közösség mellett célunk azok megszólítása is, akik szeretnék jobban megismerni a Kárpát-medence ezen régióját vagy kárpátaljaiként szülőföldjüket.