Tovább

Könyvtár

Hazai folyóiratok


Arcanum Digitális Tudománytár. A teljes szöveg letöltése előfizetéshez kötött, intézeti IP tartományból elérhető. A keresés és böngészés bárki számára elérhető.
Elektronikus Periodika Archívum. Szabadon elérhető.
HUNGARICANA Közgyűjteményi Portál. Szabadon elérhető.

  - a folyóirat gyűjtőkörünkhöz kapcsolódó cikkei katalógusunkban kereshetők


Cím Évfolyamok Online hozzáférés
Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis - Földrajz  1973-1987 Tartalomjegyzék 1973-1987
Acta Agronomica Óváriensis [Acta Ovariensis]  1971-2014, 2016-tól online Absztraktok 1958-, teljes szöveg 2007-
Acta Carolus Robertus  2011- Teljes szöveg 2011-
Acta Climatologica et Chorologica  1959-2014, 2016-tól online Teljes szöveg
1992-
; Teljes szöveg
1959-2016
Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica Hungarica
[Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica]
1966-1992  Teljes szöveg 1966-2000 ; teljes szöveg 2001-
Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina  1954; 1962-2007 tartalomjegyzék 1971-2004
Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina. Geológia, geomorfológia, természetföldrajz sorozat  2006-2008 Teljes szöveg
2006-2008
Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment Series  2007-2014, 2015-től online Teljes szöveg
2007-
Acta Geographica. Acta Universitatis Szegediensis  1955-2005  Teljes szöveg
1955-2004 (2005)
Acta Geologica Hungarica [folytatása: Central European Geology]  1952-2006 Teljes szöveg
2002-2006
; Teljes szöveg
1952-2001 (2005)
Acta Musei Papensis [Pápai Múzeumi Értesítő] 1995-1996  Teljes szöveg
1988-2008
Acta Naturalia Pannonica [előzménye: Folia Comloensis; folytatása: e-Acta Naturalia Pannonica]  2007-2011 Tartalomjegyzék, absztraktok
Agro-21 Füzetek  2004-2006 Tartalomjegyzék 2005-2006
Agrokémia [folytatása: Agrokémia és Talajtan]  1949-1950
Agrokémia és Talajtan [előzménye: Agrokémia]  1951- Teljes szöveg
2002-
Alföldi Tanulmányok  1977-2003  Teljes szöveg 1977-2003
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Geographica  1965-1993 Tartalomjegyzék 1965-1993
Teljes szöveg 1965-1993
Atmoszféra 1989-1992  
 
Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat [Előzménye: Bányászati Lapok] 1952-1987 Teljes szöveg
2003-2006
; tartalomjegyzék
1968-
; tartalomjegyzék
1951-1967-
Bányászattörténeti Közlemények  2006- Teljes szöveg
2006-
Békési Élet 1974-1990 Teljes szöveg
1966-1981
Beszámoló a ... évi tevékenységről [Országos Meteorológiai Szolgálat]  1951-2008 teljes szöveg
1990/91-
Beszámoló a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ... évi tevékenységéről 1977-1984 Teljes szöveg
1975-1984
Beszámoló a VITUKI ... évi munkásságáról [folytatása: VITUKI közlemények] 1954-1979  
 
Borsodi Földrajzi Évkönyv  1958-1992. (1-9.)  
 
Borsodi Szemle 1976-1990 Tartalomjegyzék 1956-1990
Budapest 1966-1988 Teljes szöveg 1945-2016
Budapesti Negyed 1993-1994 Teljes szöveg
1993-2010
Cart Actual 1965-1987  
 
Cartographica Hungarica 1992-1998 Tartalomjegyzék 1992-2005
 
Central European Geology 2007-2011 Teljes szöveg
2007-
Central European Regional Policy and Human Geography [Debrecen] 2011-2012, 2014 Teljes szöveg
2011-2014
Comitatus 1997-2012 Tartalomjegyzék
1991-2014
; Teljes szöveg
2013-
Demográfia 1958- Teljes szöveg
1958-
Dunakanyar Füzetek 1993  
 
ErdeszetiErdészeti Kutatások 1954-1968; 1972; 1974-2007  Tartalomjegyzék 1987-2007/8
ErdeszettudErdészettudományi Közlemények 2011- Teljes szöveg
2011-
ErdoAz Erdő 1952-1987 Teljes szöveg 1952-1990
EszakÉszak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 1994-2001  
 
Eszak mÉszak-Magyarországi Stratégiai Füzetek 2004- Teljes szöveg
2004-
Eurolimes 2006- Absztraktok
2006-
Ezredforduló 1997-2011 Tartalomjegyzék 1997-
faluA Falu 1985- Tartalomjegyzék 1985-
Falu - Város - Régió [előzménye: Területrendezés>Településfejlesztés] 1964-2016 Teljes szöveg
1999-2014
Folia Comloensis [folytatása: Acta Naturalia Pannonica] 1991-2006 Tartalomjegyzék 1984-2006
Föld és Ég 1966-1988  
 
Föld és Ember 1921-1929; 2009-2015  Teljes szöveg
1921-1930
foldgombA Földgömb 1929/30-1944; 1999- Tartalomjegyzék 2006-
Földrajzi Dokumentáció [MTA FKI] 1978-1986  
 
Földrajzi Értesítő - Hungarian Geographical Bulletin 1952- Teljes szöveg
1990-
; Teljes szöveg
1952-2008
Földrajzi Folyóirat-repertórium [MTA FKI] 1974-1996  
 
Földrajzi Könyv- és Térképtár Értesítője [a Földrajzi Értesítő előzménylapja] 1950-1951 Teljes szöveg
1950-1951
Földrajzi Közlemények 1873- Teljes szöveg
2009-
; Teljes szöveg
1873-2010
Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1985-2009 Tartalomjegyzék 1985-2009; Teljes szöveg 1985-2009
Földrajzi Zsebkönyv 1939-1948, 1958-1963 (teljes)
Földrajztanítás 1958-2003  
 
Földrajz Tanítása : módszertani folyóirat 1993-1999, 2002, 2007-2012 Teljes szöveg 2012-2014 (2013-tól csak online)
Földtani Közlöny 1872- Tartalom és teljes szöveg 1874-
Földtani Kutatás 1965-2005 Teljes szöveg 1956-2005
Gazdálkodás 1961- Tartalomjegyzék 1957-
Gazdaság 1967-1990 Tartalomjegyzék 1967-2002
Gazdaságföldrajzi Dokumentáció [MTA FKI] 1961-1972  
 
Geodézia és Kartográfia 1955-1995; 2010- Tartalomjegyzék
1949-
Geodinform 1987-1988  
 
Geographia Medica 1966-1994  
 
Geológiai és Geofizikai Szakirodalmi Tájékoztató 1983-1991  
 
Geologica Hungarica. Series Geologica 1956-1958; 1975-2004 Teljes szöveg
1914-2004
Geophysical Transactions = Geofizikai Közlemények 1963-2011 Teljes szöveg 1952-2011
Geopolitika a 21. században 2010-2013 Teljes szöveg 2010-2013
Győri Tanulmányok 1973-1991 Tartalomjegyzék 1973-; Teljes szöveg 1995-2011
Hevesi Szemle 1977-1990 Teljes szöveg 1973-1990
Hidrológiai Közlemények [a Földtani Közlöny része] 1918-1920 Teljes szöveg 1918-1920
Hidrológiai Közlöny 1921-1923; 1927-1934; 1936-1940; 1949- Teljes szöveg
1921-2013
; Teljes szöveg
2016-
História 1993-2011 Tartalom, cikkrészletek 1979-; Teljes szöveg 2008-2012
Időjárás 1949- Teljes szöveg 2007-
INFO-Társadalomtudomány 1987-2002 Teljes szöveg 1987-2002
Ipargazdaság 1961-1992  
 
Ipargazdasági Szemle 1994-1996 Teljes szöveg 1971-1995
 
Ipari Szemle 1992-2001 Tartalomjegyzék 1992-
Karst Development [Szombathely] 2010-2012
Journal of Environmental Geography [Szeged] 2008- Teljes szöveg
2008-
Karszt és Barlang 1961- Teljes szöveg 1961-2011
Karszt és Barlangkutatás 1959-1980 Teljes szöveg 1959-81
Kereskedelmi Szemle 1974-1995  
 
Kisebbségi Szemle 2016- Teljes szöveg
2016-
Kisebbségkutatás 1991- Teljes szöveg 1999-
Klíma-21 Füzetek [előzménye: Agro-21 Füzetek] 2003-2011 Tartalomjegyzék 2007-2011
Környezet és Fejlődés 1990-1996 Tartalomjegyzék 1990-1996
Közép-európai Közlemények 2008- Teljes szöveg 2008-
Közigazgatási Szemle 2007-2008 Tartalomjegyzék 2007-2008
Közlekedéstudományi Szemle 1951- Tartalomjegyzék 2013-; Tartalomjegyzék 1951-
Légkör 1968- Teljes szöveg
2006-
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet Évi Jelentése 1964-1992  
 
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1886- Teljes szöveg
1876-1897, 1899-1908, 1913, 1981-2011
Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 1871-1991  
Magyar Földrajzi Folyóirat-repertórium [MTA FKI] 1975-1996  
 
Magyar Közigazgatás [előzménye: Állam és Igazgatás] 1972-2006 Tartalomjegyzék 1951-1989 ; Tartalomjegyzék 1990-2012 ; teljes szöveg 2011-
Magyar Mezőgazdaság 1989, 2010-2014 Tartalomjegyzék 2004-
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1975- Teljes szöveg 1962-2007
Magyar Tudomány [előzménye: Akadémiai Értesítő]  1990- Teljes szöveg
1996-
, 2001-, Teljes szöveg 1840-2013
Magyar Vízgazdálkodás [folytatása: Víztükör] 1978-1991 Tartalomjegyzék 1978-1991
Magyarországi Földrengések Évkönyve = Hungarian Earthquake Bulletin 1995-2014, 2015-től online Teljes szöveg 1995-
Mediterrán és Balkán Fórum 2007- Teljes szöveg
2007-2016
;
Teljes szöveg
2007-2015
Mérnökgeológiai Szemle 1977-1992 Teljes szöveg
1964-1992
MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei 1967-1982 Teljes szöveg 1962-1982
MTA Közgazdaságtudományi Intézet Közleményei 1977-1991  
 
Nemzet és Biztonság 2008-2012 Teljes szöveg
2008-
OkoÖko. Ökológia, környezetgazdálkodás, társadalom 1990-2010 Teljes szöveg
2004-2010
Politikatudományi Szemle 1992- Teljes szöveg
1992-
Praehistoria 2000-2008/9 Tartalomjegyzék 2000-2008
Pro Minoritate  2000- Teljes szöveg
2001-
Referátumgyűjtemény és Szakirodalmi Tájékoztató [VÁTI] 1967-1989  
 
Regio : Kisebbség, politika, társadalom 1990-2010 Teljes szöveg
1990-2010 , 2014-
Regional Statistics 2011- Teljes szöveg 2011-
Soproni Szemle 1976-2011 Teljes szöveg 1937-2014
Specimina Geographica [Pécs] 1990-1993  
 
Statisztikai Szemle 1990- Teljes szöveg
1923-
Studia Geographica [Debrecen] 1977-  
 
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1976-2011 Teljes szöveg
2003-
Szociológia 1972-1990 Teljes szöveg
1972-1990
SzombathelyiA Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei. Természettudományok 1988-2011 Tartalomjegyzék 1984-1998
Tartalomjegyzék 2000-2007
Tartalomjegyzék 2008-
Szovjet Földrajz [MTA FKI] 1965-1982  
 
Tájökológiai Lapok 2003- Teljes szöveg 2003-
Tájvédelmi Füzetek 2011-2012  
 
Társadalmi Szemle 1949-1998 Teljes szöveg 1931-1998
Társadalomkutatás 1983-2014 Teljes szöveg
1983-1999
, Teljes szöveg
2000-2014
Településföldrajzi Tanulmányok [Szombathely] 2012- tartalomjegyzék, válogatott teljes szöveg 2012-
Településtudományi Közlemények 1952-1989 Tartalomjegyzék
1952-1989
Tér - Gazdaság - Ember 2013- Teljes szöveg 2013-
Tér és Társadalom 1987- Teljes szöveg
1987-
Természetbúvár 1976-2011 Tartalomjegyzék 1990-, Teljes szöveg
2014-
Természet Világa (Természettudományi Közlöny)  1949- Tartalomjegyzék
1968-
; Teljes szöveg
1869-1948, 2015-
; Teljes szöveg
2013-
Természetföldrajzi Dokumentáció [MTA FKI] 1962-1976  
 
Természettudományi Közlemények [Nyíregyháza] 2001-2007 Tartalomjegyzék 2001-2007
Területi Kutatások 1978-1990  
 
Területi Statisztika 1957-1987; 1997- Teljes szöveg
2006-
Theory, Methodology, Practice [Miskolc] 2010- Teljes szöveg
2002-
Történeti Földrajzi Közlemények 2013- Teljes szöveg
2013-
Tudomány 1985-1992  
 
Tudomány és Mezőgazdaság 1966-1988  
 
Turizmus Bulletin 1997-2010, 2013-2014, 2017- Teljes szöveg 1997-2010 ; Teljes szöveg 2007-
Valóság 1963-2013 Teljes szöveg
2001-2003
, Teljes szöveg
2013-
Változó Világgazdaság 1977-1987  
 
Városépítés 1970-1989 Tartalomjegyzék
1964-1989
Vasi Szemle 1976-2011 Teljes szöveg 1999-
Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei 2010-2013 Teljes szöveg 2009-
VITUKI Közlemények 1977-1987  
 
Vízgazdálkodás 1966-1978  
 
Vízkészletgazdálkodási Évkönyv 1962-1987  
 
Vízrajzi Évkönyv 1960-2000; 2005; 2010  
 
Víztükör [előzménye: Magyar Vízgazdálkodás] 1991-1996 Tartalomjegyzék 1991-2001
Vízügyi Közlemények 1940-2005, 2013 Teljes szöveg 1879-2005
Zsebatlasz naptárral és statisztikai adatokkal az ... évre [folytatása 1925-től: Magyar Földrajzi Évkönyv, 1939-től Földrajzi Zsebkönyv] 1909, 1912-1919, 1922-1930, 1939-1948, 1958-1963
Térképészeti Közlöny 1930-1950; A Térképészeti Közlöny Különfüzetei 1-15. Teljes szöveg
1930-1950
Hungarian Statistical Review 2018- Teljes szöveg
2018-
Földtani Szemle: geológiai és paleontológiai folyóirat 1921-1948
Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1933-1948,1956, 1958-1961, 1963-1964, 1967, 1989-2017


Linkek frissítve: 2018. 04. 12.