Next


News archive14 aug 2014

Prof. Oren Yiftachel visited MTA CSFK Geographical Institute

  •    14 aug 2014
Oren Yiftachel

Prof. Oren Yiftachel (Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel), internationally renowned researcher in political geography visited the GI RCAES HAS on 5th-6th August, 2014. His main research interest touches upon critical theories of space and power; minorities and public policy; 'ethnocratic' societies and land regimes.

8 aug 2014

Prof. Maoz Azaryahu visited MTA CSFK Geographical Institute

  •    8 aug 2014
Maoz Azaryahu

Prof. Maoz Azaryahu (University of Haifa), internationally recognized researcher in political geography visited the GI RCAES HAS on 22nd-23rd July, 2014. His main research interest touches upon street names and monuments in public spaces and their relation with politics and politics of commemoration.

Jún. 4. 2013

Meghívó a TRANSMIG (Integrating transnational migrants in transition states) projekt zárórendezvényére

  •    2013. június 4.
TRANSMIG

Meghívjuk a tisztelt érdeklődőket a 2013. június 21-én megrendezésre kerülő TRANSMIG (Integrating transnational migrants in transition states) projekt zárórendezvényére, mely egyben a Tér és Társadalom 2013/2-es tematikus számának bemutatója is. A kutatás célja a migránsok társadalmi integrációjának és a többségi társadalomhoz való viszonyának, továbbá a migráns hálózatok működésének feltárása volt. A TRANSMIG projekt eredményei a Tér és Társadalom 2013/2. tematikus számában jelentek meg.

Jan. 18. 2013

Megjelent legújabb kiadványunk: Kocsis K. -Tátrai P. (szerk.): A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata = Changing ethnic patterns of the Carpatho-Pannonian area

  •    2013. január 18.
A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata

Az OTKA támogatásával, az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében (egy közel negyed évszázadnyi előzetes kutatás eredményeként) elkészült és a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti K.N.Kft. által kinyomtatott atlasz a Kárpát-medence és szomszédsága, tehát a közel félmillió km 2 kiterjedésű, 60 millió lakosnak otthont adó, 12 országot érintő Kárpát-Pannon-térség népessége etnikai arculatának fél évezredes változását mutatja be települési részletességgel. A több mint 34 ezer városra, községre, 9 történelmi időpontra (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001), továbbá településenként és időpontonként kb. 12-14 etnikumra vonatkozó hatalmas adatbázis tette lehetővé a fentiekben említett etnikai atlasz összeállítását.

Szept. 30. 2012

HEAS projektmegbeszélés

  •    2012. szeptember 30.
A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata

A HEAS ('Residential environment in the housing estates in V4 countries and Armenia') project második megbeszélésére 2012. október 5-én kerül sor.

Szept. 11. 2012

Enyedi György (1930-2012)

  •    2012. szeptember 11.
Enyedi György

Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete mély megrendüléssel tudatja, hogy Enyedi György az MTA rendes tagja, 1960-tól 1984-ig az intézet munkatársa, 1962 és 1972 között igazgatóhelyettese, 2012. szeptember 10-én, életének 83. évében elhunyt. Személyében a magyar társadalomföldrajz világszerte elismert, iskolateremtő egyénségét veszítettük el, aki egész generációk szemléletének formálásával jelentős mértékben járult hozzá a hazai társadalomföldrajz megújulásához, a magyar tudományos eredmények nemzetközi megismertetéséhez.