Könyvtár

A könyvtár állománya

A könyvtár gyűjtőköre

Könyvtárunk gyűjtőköre a földrajz valamennyi ágazata, valamint segéd- és rokontudományainak irodalma. A könyvtár a magyar szakirodalom gyűjtésében teljességre törekszik, míg a külföldi és a társtudományok irodalmának gyűjtését az Intézet aktuális kutatási témái és tudományos szükségletei határozzák meg.

Az állomány kisebb része (szótárak, kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, kurrens folyóiratok) szabadpolcon, nagyobb része pedig raktárban található. A könyvek a katalógusokból raktári jelzet alapján, a folyóiratok pedig cím szerint kérhetők.

Könyvtárunkban 2008-ban elkülönített gyűjteményként helyet kapott egy folyamatosan bővülő búvárkönyvtári részleg. A Búvárkönyvtárról és használati szabályairól katalógussal kiegészített részletes ismertető olvasható önálló honlapján.

A könyvtárunkba újonnan érkezett dokumentumokról félévente gyarapodási jegyzék készül, melyet honlapunkon is közzéteszünk. A beérkező dokumentumok a könyvtári feldolgozás után elektronikus katalógusunkban kereshetők.

Gyarapodási jegyzékek

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.


Összesített állomány 2018. január 1-én

Könyv:

39.771
Periodika

8.232
Kézirat:

8.675
Térkép:

18.298
CD/DVD:
150
-----------------------------------
Összesen
75.126 db