Tovább

Híreink


nov. 21.

Budapest 150 – a földrajz válasza a fővárost érintő globális kihívásokra - előadóülés kutatóink részvételével


  • 2023. november 21.
Budapest 150 – a földrajz válasza a fővárost érintő globális kihívásokra - előadóülés kutatóink részvételével

Az MTA X. Osztály Természetföldrajzi és Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottsága már évek óta csatlakozik a Magyar Tudomány Ünnepéhez. Az idei évben erre remek alkalmat kínált a rendezvénysorozat egyik tématerülete, Budapest. A 150 évvel ezelőtt létrejött egységes Budapest napjainkban Közép-Európa egyik vezető metropoliszának tekinthető. Az elmúlt évtizedekben jelentkező új természeti, társadalmi-gazdasági és politikai változásokra a további fejlődés és a lakosság megfelelő színvonalú ellátása érdekében a fővárosnak is reagálnia kell. A rendezvény azt kívánta bemutatni, milyen segítséget nyújtott és nyújthat a földrajztudomány ezen új kihívások kezelésében. A színvonalas előadóülés tematikájához Intézetünk kutatói négy előadással járultak hozzá.

A „Budapest-jelenség” vizsgálata a geográfiában című nyitóelőadásában Kovács Zoltán kutatástörténeti áttekintést adott arról, hogy a Budapest-kérdéskör hogyan jelent meg a kezdetektől a magyar földrajztudományban, milyen fordulópontjai voltak, és hol tart a téma kutatása napjainkban.Viczián István előadásában („Dunai táj - környezetrekonstrukciós vizsgálatok Budapesten”) az Aquincumi Múzeum régészeivel közösen végzett kutatáshoz kapcsolódó geomorfológiai és környezetrekonstrukciós vizsgálatok eredményeit mutatta be. Az előadásban a domborzat, a környezet és az éghajlat komplex kutatásáról, a térszínek kialakulásáról, a Duna-menti emberi megtelepedésről, valamint a tájformáló emberi hatásokról hallhattak az érdeklődők.„Budapest az intelligens korban” - Egedy Tamás előadásának középpontjában a Progresszív városföldrajz című kutatási téma eredményeinek bemutatása állt, mely azt vizsgálta, hogy a kreatív gazdaság, a digitalizáció, az okos megoldások és az innováció milyen mértékben járulnak hozzá a magyar városok és Budapest versenyképességének növeléséhez, illetve milyen új területi mintázatok rajzolódnak ki a téma szempontjából a magyar városhálózaton belül.Michalkó Gábor a „Budapest, te csodás: kihívások és megoldások a magyar főváros turizmusának másfél százados fejlődésében” című, Kiss Kornéliával, a BGE tanszékvezető egyetemi docensével és Fonyódi Mariannal, a BME egyetemi docensével közös előadásában a "jóhely" fogalom értelmezését középpontba állítva adott áttekintést Budapest 19-20. századi turizmusának (át)alakulásáról, annak területi és társadalmi vetületeiről, jövőjéről.